Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Biträdande regionpolischef, Region Mitt, ref. nr. A599.668/2018

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län

Utlyst

23 november 2018

Ansök senast

09 januari 2019

Referensnummer

A599.668/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, Region Mitt, består av Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län och har ca 2000 anställda. Regionen består av tre polisområden, regionala enheter såsom operativa enheten och utredningsenheten samt ett regionskansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Vi söker nu en biträdande regionpolischef med stort engagemang och starkt driv då nuvarande befattningshavare går vidare till en ny tjänst i en annan region.

Arbetsbeskrivning

Som biträdande regionpolischef vid Region Mitt

ska du

 • tillsammans med regionpolischefen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva regionens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • biträda regionpolischefen i dennes ansvar för regionens operativa verksamhet
 • ingå i regionens strategiska ledningsgrupp samt i den nationella operativa ledningsgruppen
 • leda den regionala operativa ledningsgruppen
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • utifrån Polismyndighetens styrmodell skapa förståelse hos chefer och medarbetare kring Polisens uppdrag samt skapa förutsättningar för dem så att de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten  

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • strategisk ledare – vilket innebär att du arbetar utåtriktat, inspirerande och visionärt med ett brett samhällsintresse och stor omvärldskunskap samt förmedlar kunskap och förståelse för Polismyndighetens verksamhet utåt i samhället, exempelvis till politiker och media, antingen genom att själv framträda eller delegera detta till andra. Du tolkar och förstår omvärldens krav på Polismyndigheten och omsätter och förmedlar kraven i den egna verksamheten.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen som biträdande regionpolischef region Mitt har du

 • flera års erfarenhet av att driva och leda på regionövergripande nivå genom och tillsammans med andra chefer inom den polisoperativa verksamheten
 • flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå

  besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmågan och uthållighet i arbetet att få svåra frågor i mål
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmåga att skapa tillit och goda relationer såväl internt som externt

Se kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av regionpolischef Carin Götblad via chefssekreteraren Lena Oldin, 010 567 70 00.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet: Anna Ramsten 070 554 70 16
Saco-S, Anna Owens, 076 767 44 70
ST Therese Croner, 072 702 90 70                    
Seko Polisen Monica Hedin, 010 5670232

Övrig information

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras innan tillsättning.  

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

 

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Placeringen är vid Polisregion Mitt med tjänstgöringsort Uppsala.

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 9 januari 2019. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med referensnummer A599.668/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost. Glöm inte att märka din ansökan med referensnummer A599.668/2018.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Varmt välkommen med din ansökan senast den 9 januari 2018!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen