Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polismyndigheten söker Gruppchef Underrättelse (polis) till region Bergslagen

Underrättelseenheten söker gruppchef som ska ansvara för en underrättelsegrupp i Värmland.

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Värmlands län

Utlyst

19 november 2018

Ansök senast

14 december 2018

Referensnummer

A577.516/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Bergslagen består av Dalarna, Värmland och Örebro län. Cirka 1700 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 43 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i tre Polisområden, en regional Utredningsenhet, en regional Operativ enhet, en Underrättelseenhet och ett Regionkansli. I Polisområdena finns Lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

 

Underrättelseenheten
Den regionala Underrättelseenheten bedriver strategisk, operativ och taktisk underrättelseverksamhet. Vi bearbetar, registrerar och delger inkommen information samt tar fram operativa och strategiska produkter. Vi leder underrättelseinsatser vid bekämpning av organiserad brottslighet på regions- och polisområdesnivå. Verksamheten bedrivs i hela regionen.
Underrättelseenheten är indelad i två sektioner med medarbetare placerade i alla tre Polisområden samt i alla Lokalpolisområden inom Polisregion Bergslagen.

 

Underrättelseenheten söker gruppchef som ska ansvara för en underrättelsegrupp i Värmland. Chefen är direkt underställd sektionschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Gruppchefen ingår även i enhetschefens utökade ledningsgrupp. Verksamheten befinner sig i en expansiv fas. Som gruppchef kommer du både att vara aktiv i det operativa underrättelsearbetet och arbeta med att vidareutveckla struktur, arbetssätt och metoder i takt med att gruppen växer. Gruppen består idag av chef, beredningsfunktion samt underrättelsesamordnare. Gruppchefsfunktionen innebär ledarskap på distans då medarbetare finns på flera orter.

 

Placering för denna gruppchefsfunktion är Värmland, ort bestäms senare.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef för underrättelsegrupp i Värmland

 

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i sektionens ledningsgrupp samt enhetens utökade ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
- ansvara för att underrättelseverksamheten bedrivs med taktiskt och operativt fokus

 

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef för underrättelsegrupp i Värmland

 

har du
• polisexamen enligt polisförordningen
• ett antal år med polisiär erfarenhet
• minst ett års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare eller liknande ledningserfarenhet.
• erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet som spaning, underrättelsearbete, grov organiserad brottslighet.
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

 

är det meriterande om du har

- chefs- och ledarskapsutbildning för direkt-, indirekt- eller strategisk nivå
- erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
- ingått i ledningsforum
- erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
- erfarenhet av polisorganisationens verksamhet


besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

 

Se hela kravprofilen här 

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Johan Ekstam, Sektionschef Underrättelseenheten. Information om rekryteringsprocessen lämnas av ansvarig rekryteringskonsult Helén Alenfors. Samtliga nås via Polisens växel, 114 14.

Fackliga företrädare

SEKO Polisen, ST inom Polisen, Polisförbundet region Bergslagen och SACO-S nås via Polismyndighetens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

– Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
– Placering är Underrättelseenheten i Värmland.
– Omfattningen är heltid, veckoplanerad arbetstid VP 5:2.

 

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Sista ansökningsdag är 14 december. Ansökan skickas till jobb.bergslagen@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med dnr. A577.516/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

 

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

 

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 14 december 2018!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen