Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef för regionala underrättelseavdelningen region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

01 oktober 2018

Ansök senast

04 november 2018

Referensnummer

A487.891/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Syd består av Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Huvudort för polisregion Syd är Malmö. I regionen arbetar ca 4 900 medarbetare. Regionen består av fem polisområden med tjugo lokalpolisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Den regionala underrättelseenheten ansvarar för regionens underrättelsesverksamhet. Vid den regionala underrättelseenheten bedrivs underrättelseverksamhet med strategiskt, operativt och taktiskt fokus. Underrättelsesektion Syd arbetar i huvudsak med kriminella nätverk och inhemsk extremism i nära samverkan med den operativa verksamheten. Enheten är indelad i fyra sektioner med totalt cirka 180 medarbetare vilka är utspridda över hela regionen. Inom enheten är också det myndighetsgemensamma Regionala underrättelsecentret organiserat.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Underrättelseenheten vid region Syd ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt den regionala underrättelseverksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingå i regionens strategiska ledningsgrupp
 • ingå i regionens operativa ledningsgrupp
 • leda enhetens ledningsgrupp och ansvara för enhetens resultat
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.  

I rollen som chef är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen som chef har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • relevant akademisk examen och/eller polisexamen

  Du besitter dessutom

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Läs kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, regionpolischef Carina Persson, telefon 010 561 37 00. 

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet Region Syd, e-post polisforbundet.regionsyd-rekrytering@polisen.se
ST Region Syd, e-post st.region-syd@polisen.se
SACO-S Region Syd, e-post saco-s.regionsyd@polisen.se
Seko Polisen, Monica Veberg, telefon 070 549 11 35, e-post monica.veberg@polisen.se

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Malmö

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning.

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 4 november 2018. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A487.891/2018 i mejlets eller den skriftliga ansökans ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns även på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast den 4 november 2018!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen