Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till polisområdeskansli vid Polisområde Skaraborg, Polisregion Väst

Vi söker en chef till kansliet vid PO Skaraborg. Du är direkt underställd polisområdeschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har erfarenhet från att vara chef på lägst indirekt nivå.

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra götalands län

Utlyst

05 oktober 2018

Ansök senast

25 oktober 2018

Referensnummer

A507.704/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Skaraborg ansvarar för polisverksamheten i Skaraborgs län. Totalt arbetar 400 medarbetare inom polisområdet fördelade på två lokalpolisområden och en utredningssektion.

Arbetsbeskrivning

Polisområdets kansli utgör ett stöd till polisområdeschefen genom att bereda, planera och följa upp verksamheten. Kansliet samordnar planering av personaluttag och andra områdesgemensamma åtagande gentemot regionen. Polisområdets kansli ska även utgöra ett stöd till chefer och medarbetare i polisområdet, bereda ärenden och vara en länk mellan den regionala och lokala nivån inom ett flertal olika sakområden.

Vi söker nu en chef till kansliet vid PO Skaraborg. Du är direkt underställd polisområdeschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har erfarenhet från att vara chef på lägst indirekt nivå.

Som chef för polisområdets kansli

ska du

 •  stödja polisområdeschefen genom att bl.a. ansvara för polisområdets planering och uppföljning
 • ansvara för polisområdets samordning av personaluttag till områdesgemensam verksamhet samt andra områdesgemensamma åtagande inom regionen
 • ingå i polisområdets ledningsgrupp
 • efter utbildning ingå i regionens polischefsberedskap och vara beredd att när möjlighet ges gå annan relevant chef- och ledarskapsutbildning
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • vara relationsskapande och företräda hela Polismyndigheten både externt och internt samt arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • vid behov kunna träda in som PO-chef

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för polisområdets kansli

har du

 • minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • polisexamen

besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Läs hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Mats Bergström, polisområdeschef i Skaraborg, telefon 070-696 91 58

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekrytering@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för SEKO Polisen, ST inom Polisen, Polisförbundet region Väst och SACO-S nås via polisens växel 114 14

 

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Placering vid Polisområdeskansliet i Skövde

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kommer att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten. 

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. . Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A507.704/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29 500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 25 oktober 2018!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen