Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Gruppchef till Regionalt IT-brottscentrum, Skövde

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

29 oktober 2019

Ansök senast

18 november 2019

Referensnummer

A558.689/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Region Väst
Polisregion Väst omfattar Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4700 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i länens 55 kommuner. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, er regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Utredningsenheten
Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik. Här finns utredningssektionen, spaningssektionen, forensiska sektionen, sektionen för aktionsgruppsverksamhet, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, regionalt it-brottscentrum och bedrägerisektionen. Verksamheten bedrivs på flera platser i regionen men de flesta medarbetare arbetar i eller utgår från Göteborg.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en engagerad gruppchef som ska hjälpa vår grupp med utredare, IT forensiker och bildanalytiker att bibehålla sitt välmående idag men också fortsätta växa. Gruppen idag består av sex medarbetare.  Vår chefs ledord är att vi ska vara specialister inom vårt område och att vi samverkar med övriga medarbetare i regionen och stödjer all verksamhet så att utredningsresultatet blir både blir bra och effektivt. För att nå det målet krävs trygghet i både ledning och hos medarbetare i och med att vårt uppdrag är utmanande och utvecklingsintensivt.

På regionalt it-brottcentrum har vi flera uppdrag; utredning, it-forensik, internetinhämtning, bildanalys och deskuppdrag. I utredningsuppdraget ingår utredning av internetrelaterade brott mot barn såväl som komplexa cyberbrott såsom dataintrång och datasabotage. Som gruppchef behöver du kunna stötta dina medarbetare i att hitta strategier för att klara av sina utmaningar och därmed ta ett bitvis väldigt ansträngande arbetsmiljöansvar.

Vi har verksamhet på fem orter i vår region och vi har regelbundna ledningsgruppsmöten för att skapa en samsyn och helhet inom sektionen. Eftersom brotten som sker över nätet är globala är samverkan med övriga polissverige mycket viktigt. De nationella avdelningarna NFC och NOA har det regionala processansvaret för vår verksamhet och den samverkan och det kunskapsutbytet är oerhört viktigt för utvecklingsarbetet.

Du har en god förmåga att lyssna av vad som sker internt i organisationen såväl som en god förmåga att kommunicera din grupps behov och utmaningar.

Din arbetstid är dagtid med flex.

Som gruppchef för teknikgruppen placerad i Skövde

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
  tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef för teknikgruppen placerad i Skövde

har du

 • minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen eller annan av arbetsgivaren bedömd relevant utbildning
  erfarenhet av brottsutredning
 • god teknisk förståelse
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Klicka här för att ta del av den fullständiga kravprofilen. 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Birgitta Dellenhed, telefon 114 14

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR konsult Matilda Skantze, matilda.skantze@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO-polisen nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering vid IT Brottcentrum, region väst, Skövde

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 2019-11-18 via e-post till jobb.vast@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A558.689/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A558.689/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen