Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till underrättelseverksamheten i region Syd

Polismyndigheten i region Syd söker gruppchef till regionala underrättelseenheten med placeringsort Kristianstad eller Karlskrona.

Organisation

Län

Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län

Utlyst

12 oktober 2018

Ansök senast

05 november 2018

Referensnummer

A519.883/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Syd består av Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. I regionen arbetar ca 4 900 medarbetare. Regionen består av fem polisområden med tjugo lokalpolisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Huvudort för polisregionen är Malmö.

Den regionala underrättelseenheten ansvarar för regionens underrättelseverksamhet. Vid den regionala underrättelseenheten bedrivs underrättelseverksamhet med strategiskt, operativt och taktiskt fokus. Enheten är indelad i fyra sektioner och har medarbetare utspridda över hela regionen. Inom enheten är också det myndighetsgemensamma regionala underrättelsecentret organiserat.

Vi söker nu en gruppchef för underrättelsegrupp 16 med placering i Kristianstad eller Karlskrona.

Arbetsbeskrivning

Som chef för underrättelsegrupp vid region Syd

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du

 • erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • för funktionen relevant examen/utbildning
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Erfarenhet av och/eller utbildning inom underrättelseverksamhet är meriterande.

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, sektionschef Linus Vandrevik, tfn 070-202 37 96. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Caroline Ek, tfn 070-286 58 77.

Fackliga företrädare

Saco-S region Syd, Polisförbundet region Syd, ST region Syd nås via polisens växel, tfn 114 14. Seko Polisen: Monica Veberg, tfn 070-549 11 35, monica.veberg@polisen.se

Övrig information

Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. Placering vid region Syd, regionala underrättelseenheten, underrättelsegrupp 16. Placeringsort Kristianstad eller Karlskrona.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev (inga betyg eller intyg). Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Ansökan skickas till jobb.syd@polisen.se Märk din ansökan med ref. nr. A.519.883/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med HR-konsult Caroline Ek, tfn 070-286 58 77.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 5 november 2018!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen