Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Internetinhämtare till regionala sektionen vid underrättelseenheten, Göteborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra götalands län

Utlyst

12 oktober 2018

Ansök senast

04 november 2018

Referensnummer

A511.469/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten

Den nya Polismyndigheten bildades den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter de tidigare 21 fristående polismyndigheterna och rikspolisstyrelsen är en enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Myndigheten består av drygt 29 500 medarbetare. Från den 1 januari 2015 består den nya polismyndigheten av sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Region Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4 600 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Regionala Underrättelseenheten

Den regionala underrättelseenheten bedriver strategisk, taktisk och operativ underrättelseverksamhet. Man bearbetar, registrerar och fördelar inkommen information samt tar fram operativa och strategiska analyser. Enheten ansvarar för regionens informatörsverksamhet och leder underrättelseinsatser vid bekämpning av organiserad brottslighet på regions- och polisområdesnivå. Verksamheten bedrivs i hela regionen. Medarbetare är placerade i Borås, Göteborg, Halmstad, Skövde, Trollhättan och i alla lokalpolisområden.

Arbetsbeskrivning

Som internetinhämtare arbetar du med att inhämta, bearbeta och analysera brotts- och händelseinformation samt underrättelseinformation inhämtad i huvudsak från elektroniska källor. Du kommer att arbeta som en del i ett team med inriktning på att bygga upp och/eller stödja operativa ärenden.  Du kommer självständigt eller i grupp att bedriva kvalificerad underrättelseinhämtning utifrån underrättelseenhetens uppdrag. Inom ditt ansvarsområde ligger även viss omvärldsbevakning samt att delta i framställning av beslutsunderlag för både strategisk och operativ polisverksamhet.

Kvalifikationer

KRAV:

-          Polisexamen eller akademisk examen där kunskap om samhällsvetenskapliga metoder ingår

-          Mycket van användare av internet och sociala medier 

-          Goda kunskaper och erfarenhet av nätverkskommunikation, i synnerhet avseende sociala medier och internet

-          Goda kunskaper i engelska

MERITER:

-          Erfarenhet av arbete med inhämtningsverktyg avseende OSINT

-          Erfarenhet av arbete/studier inom ämnen som systemvetenskap, programmering eller liknande

-          Erfarenhet av arbete med internet inkluderat dess arkitektur och processer

-          Erfarenhet av underrättelsearbete inom polis, militär eller annan liknande verksamhet

-          Ytterligare språkkunskaper samt erfarenheter från andra kulturer

-          Erfarenhet av och fallenhet för metod- och verksamhetsutveckling

PERSONLIGA EGENSKAPER: 

Som person är du social, nyfiken och har lätt för att etablera nya kontakter och skapa förtroende. Du har mycket gott omdöme, hög integritet och förmåga att kunna hantera skyddsvärd information samt är kreativ och har god förmåga att analysera och se sammanhang.  Det är viktigt att du snabbt kan ta till dig ny kunskap och har förmåga att snabbt växla mellan olika ämnesområden. Du har initiativkraft och intresse för underrättelsearbete.

I arbetet kommer du att ha både interna och externa kontakter, vilket kräver mycket god samarbetsförmåga samt att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och kan förmedla komplex information på ett tydligt sätt. Arbetstempot är i perioder högt och kräver stor noggrannhet samt förmåga att prioritera och se det väsentliga.

Mycket stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper vid urvalet till befattningen.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget: Marianne Saether, Sektionschef  nås via 114 14

Information om rekryteringsprocessen: Klara Thun, HR-konsult klara.thun@polisen.se

Fackliga företrädare

Arbetstagarorganisationer: Polisförbundet region Väst, SEKO polisen, ST inom polisen och SACO nås via polisens växel 114 14

Övrig information

-          Anställning: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader (Om du inte redan är anställd inom myndigheten)

-          Arbetstid: Dagtid med flex

-          Placeringsort: Göteborg

-          Tillträde: enligt överenskommelse

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före placering.

Säkerhetsklassning

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Hur du ansöker

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 4 november 2018 till: jobb.vast@polisen.se. Ange diarienummer A511.469/2018 i ärendemeningen och märk ansökan med diarienummer och sökt funktion.

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut eller har frågor om ansökningsförfarandet ta kontakt med ansvarig HR-konsult.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av intresseanmälan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under processen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 4 november 2018!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen