Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Onsdagen den 21 november 2018 klockan 12.00 - 13.30 kommer samtliga e-tjänster på polisen.se att vara otillgängliga på grund av ett tekniskt underhåll.

Polisområde Stockholm city söker en lokalpolisområdeschef till Södermalm

Lokalpolisområde Södermalm är ett av två lokalpolisområden i polisområde Stockholm city. Med över 250 medarbetare är det Sveriges näst största lokalpolisområde.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

26 oktober 2018

Ansök senast

25 november 2018

Referensnummer

A546.366/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 6 900 anställda. Regionen består av fyra polisområden, regionala enheter samt ett regionkansli.

Lokalpolisområde Södermalm är ett av två lokalpolisområden i polisområde Stockholm city. Med över 250 medarbetare är det Sveriges näst största lokalpolisområde. LPO Södermalm har ca 130 000 invånare och stadsdelsområdet omfattar stadsdelarna Södermalm, Långholmen, Reimersholme, Södra Hammarbyhamnen (Hammarby Sjöstad), Gamla stan och Riddarholmen.

Arbetsbeskrivning

Verksamheten inrymmer brottsförebyggande-, ingripande- och utredningsverksamhet samt reception och stöd / service. LPO Södermalm präglas av ”söderandan” som beskriver en speciell känsla som skapar samhörighet. Trivsel och engagemang är en förutsättning för att utveckla så väl en god arbetsmiljö som goda resultat i verksamheten.

Som lokalpolisområdeschef har du ett verksamhetsnära ledarskap samtidigt som du har förmåga att ha ett helhetsperspektiv och arbeta strategiskt. Du har lätt för att skapa och underhålla relationer och tar en aktiv roll i hur Polismyndigheten samarbetar med både interna och externa aktörer. Du direkt underställd chefen för polisområdet och ansvarar för verksamheten, både i ditt lokalpolisområde, men även i ett regionalt perspektiv.

Arbetsuppgifter

Som lokalpolisområdeschef ska du

 • ­arbeta efter polisens mål 2024, dvs ”framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring”, ”stark lokal närvaro” och ”attraktiv arbetsplats och samarbetspartner”.
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt samt arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten 
 • ansvara för lokalpolisområdets operativa verksamhet och resultat 
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar 
 • tillsammans med medarbetarna bedriva en verksamhet som utgår från den lokala problembilden och omvärldsbevakning 
 • ansvara för en utvecklad samverkan med kommun och andra aktörer
 • utveckla medborgarmötet och arbeta för en stark lokal närvaro
 • verka för att lokalpolisområdet ska vara en attraktiv arbetsplats och samverkanspartner
 • aktivt driva frågorna om jämställdhet och likabehandling

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • ­ polisexamen
 • varit chef på indirekt nivå minst två år under de senaste fem åren och med goda resultat ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av såväl utredningsverksamhet som operativ polisverksamhet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • erfarenhet av att samverka både internt och externt
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum

Det är meriterande om du:

 • ­ har genomfört polisens ledarskapsutbildning "indirekta ledarskapet" eller motsvarande utbildning
 • är van att prata inför människor och kan beskriva din verksamhet
 • språkkunskaper

Se hela kravprofilen här.

Personliga egenskaper

Rollen förutsätter att du är självständig, drivande och resultatinriktad. Du har en god kommunikativ förmåga där du är lyhörd för olika behov, samtidigt som du företräder etablerade riktlinjer, processer och gällande lagstiftning. Du har hög integritet, gott omdöme och ett professionellt förhållningssätt som skapar förtroende och goda relationer inom och utanför organisationen. Eftersom du kommer att ingå i polisområdets ledningsgrupp lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chefer, Erik Widstrand, 0708-422 113, Elisabeth Anestad, biträdande polisområdeschef 0722-30 78 00 Anette Haag enhetschef kansli 0708-95 17 82.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Placering vid lokalpolisområdet Södermalm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning.

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 25 november 2018. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A546.366/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29 500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen