Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till Spaningsgrupp 4 Utredningsenheten placeringsort Malmö

Polisregion Syd består av Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne län. Huvudort för polisregion Syd är Malmö. Spaningsgruppernas grundplacering är på polisområdet PO Malmö och Grova brottssektionen med dess utredningsgrupper.

Organisation

Län

Utlyst

17 september 2018

Ansök senast

05 oktober 2018

Referensnummer

A462.422/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Som chef för Spaningsgrupp 4  leder en
spaningsgrupp (NPS). Arbetet inom NPS kännetecknas av ett dolt
förhållningssätt, polisiär närvaro ska undvikas. Arbetsuppgifterna för dessa
grupper är att bedriva riktad spaning i antigen pågående förundersökningar med hemliga tvångsmedel eller riktad underrättelsebaserad spaning gentemot
specifika individer. Kravet på förståelse för förundersökning på dessa grupper
är väldigt hög då det ofta kan vara avgörande vid spaning i stora och krävande förundersökningar.  

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef för spaningsgruppen är du direkt arbetsledare för de som ingår i gruppen. Du ska i vardagen leda samt utveckla gruppen och arbetsmetodiken. Det ställs  höga krav på dig som gruppchef att du aktivt engagerar dig i de ärendensom finns  på enheten för att dessa ska föras framåt. Du kommer tillsammans med resten av ledningsgruppen bestämma en inriktning och sätta arbetsmetodiken för enheten. Du har personal-och arbetsmiljöansvar, du ingår i sektionens ledningsgrupp. Du ansvarar för utvecklingssamtal samt lönesamtal/lönesättande samtal.

Kvalifikationer

Som chef för Span 4 region Syd: 

ska du

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs

-  tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

- ingå i Utredningssektionens ledningsgrupp

- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

-          verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

-          arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

-          ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

-          minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande

-          Polisexamen-erfarenhet av spaningsverksamhet

-          erfarenhet av verksamhetsområdet grova brott

-          erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

-          förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

-          förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

-          förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

-          förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

-          förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

-          förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Läs hela kravprofilen här:

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Martin Lejestrand 010-561 85 42  , För information eller frågor om rekryteringsprocessen kontakta Chefsrekryterare Hanna Frummerin 0722-352196

Fackliga företrädare

Polisförbundet,
Saco-S, ST, SEKO nås Polisens växel tfn 114 144.

Övrig information

Anställning

–        Tillsvidareanställning som Polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

–        Anstälningen kan komma att inledas med en provanställning

–        Periodplanerad arbetstid

–        Placering vid sektionen för Grova brott i Malmö

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll och godkänd säkerhetsintervju enligt säkerhetskyddslagen, kommer genomföras före anställningen. Anställningen kräver svenskt medborgarskap. 

Ansökan  

Skicka din ansökan via e-post till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med dnr A462.422/2018 i mailets ärendemening. 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till ataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

 De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 5 oktober 2018!

Till toppen