Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till utredningsenheten region Bergslagen

Just nu söker vi en chef på strategisk nivå som chef för utredningsenheten vid region Bergslagen med placering i Örebro.

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Örebro län

Utlyst

29 september 2018

Ansök senast

19 oktober 2018

Referensnummer

A493.488/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Bergslagen omfattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län med Örebro som huvudort. I regionen arbetar ca 1900 medarbetare. Regionen består av tre polisområden med elva lokalpolisområden, tre regionala enheter samt ett kansli.

Utredningsenheten består av regionala utredningssektionen, forensiska sektionen samt aktionssektionen. Det pågår även utveckling av ytterligare en sektion gällande regionalt cybercrime center (RC3). Enhetens verksamhet är mångfacetterad med en tydlig specialistinriktning och är geografiskt utspridd över hela regionen.

Vid regionen värnar vi om en god personalpolitik och arbetsmiljö vilket utgör viktiga grunder för vår polisverksamhet. Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund vi utgår ifrån i allt arbete, liksom strävan efter mångfald och likabehandling inom alla områden.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en chef till utredningsenheten inom regionen. Du är direkt underställd regionpolischefen och ingår i dennes ledningsgrupp.

Som chef för utredningsenheten vid Region Bergslagen

ska du

 • under regionpolischefen och tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att Polismyndighetens/regionens uppdrag genomförs samt driva myndighetens/regionens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingå i regionens strategiska ledningsgrupp
 • ingå i regionens operativa ledningsgrupp
 • leda enhetens ledningsgrupp
 • ansvara för enhetens operativa verksamhet
 • vid Särskilda händelser verka i rollen som kommenderingschef
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar.
 • ansvara för enhetens resultat
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du

 • minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chef
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • relevant akademisk examen och/eller polisexamen

Vi ser det som meriterande ifall du utöver ovan har erfarenhet från rättsväsendet, har behörighet som polisman enligt polisförordningen samt deltagit i chefs och ledarutbildning på strategisk nivå.

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Dan Persson regionpolischef, via växeln 114 14. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Annelie Alverslid via chefsrekrytering@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för Polisförbundet, SACO-S, ST och SEKO nås via polisens växel 114 14. Polisförbundet – Per Andreasson, SACO-S – Lars Modig, SEKO – Monica Hedin, ST – Kjell Haglund

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Örebro

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A493.488/2018. i mailets ärendemening.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. . Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast den 19 oktober 2018!

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen