Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Nationell EMPACT-koordinator till Internationella enheten, NOA

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

04 september 2018

Ansök senast

25 september 2018

Referensnummer

131/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningens uppgifter och ansvar har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper eller sällan förekommande brott samt biträde till regionerna. Dessutom ska avdelningen genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys ha ansvar för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt samt ha ett tydligt funktions- och processansvar för flera verksamhetsområden.

Internationella enheten ansvarar för de samarbeten som pågår inom FN, Europol, Interpol, Östersjöområdet och med nordiska länder samt andra internationella uppgifter. Enheten ansvarar även för EU-samordningen. Vidare ansvarar enheten för utlandsstyrkan och de internationella utvecklingsprojekten. Enheten ansvarar också för att, i samverkan med operativa enheten, dygnet runt vara Polismyndighetens nationella kontaktpunkt för samordning av internationella ärenden.

EMPACT – European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats – utgör plattformen för samordning och implementering av medlemsstaternas och EU-myndigheternas gemensamma åtgärder inom ramen för EU:s  policycykel. Varje medlemsstat har en utpekad funktion för detta, kallad nationell EMPACT-koordinator.

Arbetsbeskrivning

Huvuduppgiften för den nationella EMPACT-koordinatorn är att omsätta det internationella arbetet i nationella målstyrningar, operativa insatser samt resursfördelning. EMPACT-verksamheten är under utveckling och EMPACT-koordinatorn förväntas delta i det arbetet. I dagsläget omfattas Polismyndigheten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket av EMPACT-samarbetet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Övergripande ansvar för och utvärdering av polismyndighetens och övriga berörda myndigheters verksamhet i relation till EU:s policycykel
 • Bidra till att förstärka EMPACT-verksamheten nationellt
 • Tillse att EU:s prioriteringar återfinns i nationella strategier och verksamhetsplanering
 • Regelbunden kontakt med Regeringskansliet, polisregionerna, avdelningarna, berörda myndigheter samt EU:s institutioner och byråer
 • Representera Sverige vid internationella möten som rör EMPACT
 • Samordningsansvar för pågående EMPACT-aktiviteter
 • Kunskapsspridning och informationsförmedling avseende EU:s policycykel och EMPACT
 • Koordinera de berörda myndigheternas arbeten utifrån de operativa planerna
 • Bevaka finansiering inom ramen för bl. a. EU:s fond för inre säkerhet
 • Samverka med andra internationella samarbetsformer, t.ex. Östersjösamarbetet (BSTF/OPC) och Polis-Tull i Norden (PTN)

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Polisexamen eller akademisk examen i juridik, statskunskap eller annan för uppdraget relevant utbildning
 • Mycket god erfarenhet av brottsbekämpande verksamhet
 • Erfarenhet av internationell samverkan inom det brottsbekämpande området
 • Mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • God kunskap om Polismyndighetens organisation, uppdrag och arbetsmetodik

MERITERANDE

Det är meriterande om du har:

 • Internationell erfarenhet från exempelvis EU:s institutioner och myndigheter
 • Erfarenhet av EU-samordning
 • Erfarenhet av verksamhetsutveckling
 • Vana att hålla föredrag och leda större möten på svenska och engelska
 • Erfarenhet av projektledning

PERSONLIGA EGENSKAPER

Vi kommer att lägga stor vikt vid din samarbets- och kommunikationsförmåga, strategiskt tänkande och problemlösningsförmåga, samt din personliga mognad, integritet och insikt om den offentliga rollen. Vi ser gärna att du är en drivande person med vana att arbeta såväl självständigt som i grupp.    
Vidare ser vi att du har analytiskt förhållningssätt till komplexa frågeställningar.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner

Rekryterande chef: Jonas Hemmar 0708-41 40 35

EMPACT-koordinator Lena Taylor 0708-41 30 16

HR-konsult: Lydia Grozman 0722-21 90 68

Fackliga företrädare

Kent Svärd, SACO, tfn 010-56 34 21;
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10;
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92;
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 0732-490 422

Övrig information

Anställningen

Anställningsform: Allmän visstidsanställning/projektanställning under två år med sex månaders provanställning.
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kommer genomföras före anställningen.

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 25 september 2018. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format.

Skicka din ansökan via e-post till jobb.noa@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med Ref. nr. 131/18 i mailets ärendemening.


Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan via post till:
Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult Lydia Grozman, Tel: 0105637376


Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.
Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.
De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen