Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gränspolissektionen i Stockholm söker en ekonom till EU-finansierade projekt

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

05 september 2018

Ansök senast

26 september 2018

Referensnummer

138/18

Arbetsplatsbeskrivning

Noa Gränspolissektionen hanterar nationella frågor kopplat till gränspolisverk-samheten. Det innefattar verkställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut, gränskontroll och inre utlänningskontroll. Sektionen har processansvar för verksamhetsområdet och jobbar med en mängd nationella och internationella frågor.

Gränspolissektionen vid Noa har beviljats EU-medel från Fonden för Inre Säkerhet för flera projekt som ska stärka arbetet med gränskontroll. Nu behövs en ekonom som ska arbeta i minst ett av dessa projekt. I EU-finansierade projekt ställs stora krav på noggrann dokumentation, att projekten håller god ordning och att verksamheten löpande redovisas till fondförvaltningen.

Arbetet som ekonom i projekten kräver stor förmåga att samarbeta, stort ordningssinne och förmåga att skapa rutiner och struktur. I arbetsuppgifterna ingår olika uppgifter relaterat till ekonomiredovisningen och uppföljningen av projekten.

Arbetsbeskrivning

 • Budgetering, redovisning, rapportering Uppföljning av ekonomin i projekt
 • Kontakter med Fondsekretariatet, andra ISF-projekt och annan projektstödjande personal
 • Andra arbetsuppgifter som ingår i sektionens ansvarsområde

Kvalifikationer

 • Civilekonom eller annan relevant utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
 • Erfarenhet av projektredovisning i externfinansierade projekt
 • Erfarenhet av arbete med redovisning inom offentlig sektor
 • Mycket god datorvana, särskilt kunskaper i Excel
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande

 • Erfarenhet av ekonomisystemet Agresso
 • Erfarenhet av EU-finansierade projekt och EU finansiella regelverk
 • Erfarenhet av att skapa egna rutiner och utveckla verksamhet

Personliga egenskaper

Arbetsuppgifterna ställer krav på stor flexibilitet och pedagogisk förmåga. Vi fäster stor vikt vid din sociala kompetens, din samarbetsförmåga och din förmåga att kommunicera och variera mellan att arbeta självständigt och att arbeta i team. Du ska vara pedagogisk, strukturerad och ha lätt för att lära och vara beredd att dela med dig av dina kunskaper.

Funktionen kräver att du har förståelse för de extra krav på sekretess och integritet som ställs på hantering av informationen i verksamheten.

Kontaktpersoner

Mer information om arbetet lämnas av gruppchef Anna Garphult på tfn 010-563 85 52.

Fackliga företrädare

Kent Svärd, SACO, tfn 010-56 34 21; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10; Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92; Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 0732-490 422.

Övrig information

Anställningen är en allmän visstidsanställning. Period: Omgående - 2020-08-31.

Flextid tillämpas. Arbetsplatsen ligger på Kungsholmen i Stockholm.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen) genomförs före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet eller annan information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut; Registrera dig inte i systemet utan ta istället kontakt med ansvarig HR-konsult.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Ansökan Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 26 september 2018. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format.

Skicka din ansökan via e-post till jobb.noa@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref nr 138/18 i mailets ärendemening.

Välkommen med din ansökan!

 

Nationella operativa avdelningen

Nationella operativa avdelningens uppgifter och ansvar har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper eller sällan förekommande brott samt biträde till regionerna. Dessutom ska avdelningen genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys ha ansvar för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt samt ha ett tydligt funktions- och processansvar för flera verksamhetsområden.

Nationella operativa avdelningen ska också vara nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt.  Avdelningen ska bestå av åtta organisatoriska enheter; en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en kontaktenhet, ett kansli samt ekobrottskansliet.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen