Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till underrättelse vid Ekobrottskansliet i Stockholm

Vi söker nu en gruppchef till underrättelsetjänsten till Nationella operativa avdelningen, Ekobrottskansliet, polisoperativa verksamheten i Stockholm

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

27 september 2018

Ansök senast

18 oktober 2018

Referensnummer

A489.610/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Vid Ekobrottsmyndigheten finns polisoperativa enheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå. Där finns funktioner för underrättelseverksamhet, yttre spaning samt IT-forensiskt arbete. I Stockholm finns även en central funktion för hemliga tvångsmedel.

Underrättelsetjänsten i Stockholm består av 13 medarbetare som arbetar på plats likväl som i olika samverkansforum. Vi arbetar främst med att upptäcka och anmäla grov ekonomisk brottslighet i ett tidigt läge. Ett annat viktigt uppdrag är att bidra till att förebygga brott. Enheten i Stockholm deltar i NUC (Nationellt underrättelsecentra) och två RUC-samarbeten (regionala underrättelsecentren), i region Stockholm samt i region Mitt. Det finns också ett samarbete med finanspolisen och SBE (skattebrottsenhetens underrättelseverksamhet).

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna består främst i leda underrättelsegruppen i det dagliga arbetet samt vara delaktig i medarbetarnas underrättelseärenden. Utöver det kommer du att vara delaktig i metodutveckling inom området. I uppdraget ingår hantering och prioritering av inkomna ärenden i samråd med handläggare, uppföljning samt komplettering av ofullständiga ärenden. För att nå ett bra resultat i arbetet krävs att du har en god analytisk förmåga, kan se mönster och dra egna slutsatser. Arbetet kräver ett nära samarbete med andra yrkesgrupper vid Ekobrottsmyndigheten och andra myndigheter.

Som gruppchef för underrättelse vid Ekobrottskansliet i Stockholm

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i ledningsgrupp/ ledningsforum som ersättare för POE-chefen
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef för underrättelse vid Ekobrottskansliet i Stockholm

har du

 • minst ett års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • erfarenhet av att delta i förändrings och utvecklingsarbete
 • minst tre års erfarenhet av underrättelsearbete
 • polisexamen
 • datakunnig inom analysprogram

Vi ser det även som meriterande ifall du utöver ovan har erfarenhet av;

 • att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • organisationsöverskridande samverkan
 • arbete mot grov brottslighet
 • utredningsarbete

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Patrik Lillqvist, enhetschef Polisoperativa enheten Stockholm tfn 010-5629043. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Annelie Alverslid via chefsrekrytering@polisen.se alt växeln 114 14

 

Fackliga företrädare

Lokal facklig företrädare för OFR-P är Lars-Åke Edlund, tel. 010-562 9124, Saco-S Anna Owens 076-7674470, Seko Polisen Kurdistan Bababey  070652 51 60, ST Lena Schûtzer  010-5637483

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Stockholm

Vid Ekobrottskansliet tillämpas förtroendearbetstid enligt lokalt kollektivavtal.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se  eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med dnr. A489.610/2018 i mailets ärendemening.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten. 

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter. 

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Myndigheten är en åklagarmyndighet där åklagare, poliser, ekorevisorer och andra experter arbetar tillsammans i utredningsteam. Verksamheten leds gemensamt av åklagare och polis. Vid myndigheten finns även Polisoperativa enheter som bedriver underrättelseverksamhet och kvalificerat utredningsstöd i form av spaningsverksamhet och IT-forensisk verksamhet. Utvecklingsarbetet vid EBM sätter medarbetarnas kompetens och kunskap i centrum.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 18 oktober 2018!

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen