Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef Stöd & Service Lokalpolisområde Höglandet, Eksjö

Är du vår nya chef för en av två Stöd/servicegrupper på LPO Höglandet?

Organisation

Polisregion Öst

Län

Jönköpings län

Utlyst

07 september 2018

Ansök senast

30 september 2018

Referensnummer

C21715/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten i region Öst har ca 2000 anställda. Regionen består av tre polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. I respektive lokalpolisområde finns ett antal BF-IGV grupper, varierande antal beroende på lokalpolisområdets storlek. Polisområde Jönköping är indelat i tre lokalpolisområden: Södra Vätterbygden, Värnamo och Höglandet.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill arbeta som gruppchef för stöd/service i lokalpolisområde Höglandet med placering i Eksjö.

Denna grupp ansvarar för stationsbefäl och arrestvakter och består av sex stycken stationsbefäl och sju arrestantvakter. I rollen som chef för Stöd/service har du ett verksamhetsansvar för din personal som jobbar som stationsbefäl och arrestantvakt. Du leder din personal i vardagen i det planlagda arbetet.

Stationsbefälen deltar vid och i frånvaro från IGV-gruppchef håller i utsättningar för IGV-personal där direktiv för dagens arbete utifrån operativa ledningsgruppens direktiv ges. Stationsbefälen genomför även förmansprövningar, tar upp anmälningar, fattar beslut i vissa ärenden, driver arbetet med s.k. Prio 5 ärenden m.m. Arrestantvakten ansvarar för bevakning och tillsyn av frihetsberövade personer, samt stödjer verksamheten med andra göromål såsom förhörsutskrift.

Nära samarbete med övriga gruppchefer är en förutsättning för att lyckas med uppdraget. Du ska vara beredd att genomföra viss tjänstgöring som stationsbefäl.

Gruppchefens huvuduppdrag blir att samordna kompetensen som finns inom gruppen och ha en strategi för att utveckla såväl verksamheten som medarbetarna så att förväntade resultat uppnås. Jobbet som gruppchef är ett självständigt och utvecklande arbete där du möter kvalificerade arbetsuppgifter under stort mått av eget ansvar. Du är arbetsgivarföreträdare och har personalansvar. Som gruppchef ska du planera, leda och följa upp gruppens resultat enligt de riktlinjer som finns uppsatta. Polisområdet förväntar sig att du har ett helikopterperspektiv och styr verksamheten mot myndighetens och polisområdets uppställda mål. Du kommer att ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp.

Som gruppchef ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i LPO- ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Som gruppchef är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

Vi tror vidare att du besitter

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Läs hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av LPO-chef Jonas Lindell, 076 626 33 35.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se.

Fackliga företrädare

ST inom Polisen, Anna Johnsson, telefon 073 021 87 61
Saco-S: Jonas Helt, telefon 070 554 02 35
Polisförbundet: Christian Bjerne, telefon 070 513 70 02

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som inspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid LPO Höglandet, placeringsort Eksjö, region Öst.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning.

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV senast den 30 september 2018. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan via post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta HR-konsult Gunnar Stenvall på telefon 010 564 37 53. Om du skickar in ansökan brevledes, glöm inte att ange referensnummer C21715/2018.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen