Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till BF/IGV områdespolisverksamheten vid LPO Hisingen, PO Storgöteborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra götalands län

Utlyst

05 september 2018

Ansök senast

26 september 2018

Referensnummer

C21656/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4 600 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Storgöteborg omfattas av sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; City, Kungälv/Ale, Hisingen, Nordost och Syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns en underrättelsegrupp och ett områdeskansli. Polisområdet har ca 1430 anställda.

Lokalpolisområde Hisingen består av 3 stadsdelar och en kommun. Lokalpolisområdet har ett särskilt utsatt och ett utsatt område. På Hisingen bor det ca 170 000 invånare och området innefattar både skärgård, storstad och lantlig miljö. På lokalpolisområdet finns medarbetare för stöd/service, utrednings- och brottsförebyggande-/ingripandeverksamhet (BF/IGV) samt kommunpoliser.

Arbetsbeskrivning

Lokalpolisområdets BF/IGV områdespolisuppdrag kan övergripande beskrivas enligt följande:

 • Planlagd linjeverksamhet efter lokal lägesbild och medborgarlöften
 • Arbete mot grov organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv
 • Arbete mot ungdomsbrottslighet
 • Arbete med stöd till brottsoffer
 • Brottsförebyggande verksamhet
 • Ingripandeverksamhet
 • Trafiksäkerhetsarbete enligt den nationella trafikstrategin

Lokalpolisområdets ingripande- och brottsförebyggande uppdrag bedrivs dygnet runt. Som chef för en BF/IGV områdesgrupp har du medarbetare som tjänstgör på 2-skift.

En BF/IGV-grupp på 2-skift har linjeverksamhet efter lokal problembild som huvuduppgift men även ingripande verksamhet är en del av arbetet.

Som chef för BF/IGV-verksamheten

ska du

 • Inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • Tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • Ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • Ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • Ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • Företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • Verka som förundersökningsledare för gruppen
 • Samverka med andra enheter både inom polisen men även externt

är du

 • Verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • Arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • Ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för BF/IGV-verksamheten

har du

 • Minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • Polisexamen
 • Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (brottsförebyggande och ingripande verksamhet)
 • Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • Förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • Förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • Förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • Förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • Förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • Förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.

Kontaktpersoner

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Lokalpolisområdeschef Jörgen Thorén som nås via Polisens växel, 11414. 

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för Polisförbundet, ST inom Polisen, SEKO Polisen och SACO nås via Polisens växel, 11414. 

Övrig information

Anställning 

 • Tillsvidareanställning som inspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning 
 • Arbetstid: 2-skift 
 • Tjänsteställe: Vågmästaregatan 5, Göteborg 

Säkerhetsklassning 
Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627). 

Mer information 
Information om rekryteringsprocessen lämnas av Lokalpolisområdeschef Jörgen Thorén som nås via Polisens växel, 11414. 

Fackliga företrädare för Polisförbundet, ST inom Polisen, SEKO Polisen och SACO nås via Polisens växel, 11414. 

Hur du ansöker
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till myndigheten för att kunna handlägga din ansökan på ett effektivt och rättssäkert sätt. Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt två år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan via post till: 

Polismyndigheten Region Väst 
Box 429 
401 26 Göteborg 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 26 september 2018!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen