Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Kontrollant till sektionen för informatörsverksamhet vid UND i Region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Hallands län

Utlyst

10 september 2018

Ansök senast

01 oktober 2018

Referensnummer

A448.600/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4 700 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Underrättelseverksamheten ska bedrivas med operativt och taktiskt fokus samt ha en arbetsprocess som stödjer inhämtning, bearbetning och delgivning på lokalpolis-områdesnivå, polisområdesnivå och regional nivå. Underrättelseenheten ansvarar även för att samordna och leda polisområdesgemensamma underrättelseledda
insatser rörande gränslös organiserad brottslighet.

Sektionen för informatörsverksamhet tillhör underrättelseenheten i region Väst och består av tre grupper placerade i Storgöteborg, Halland/Älvsborg och Skara-borg/Fyrbodal.

Sektionen för informatörsverksamhet söker nu kontrollant med polisexamen till gruppen Halland/Älvsborg med placering i Halmstad.

Arbetsbeskrivning

Sektionen för informatörsverksamhet bedriver riktad informationsinhämtning på alla nivåer (LPO, PO och regionalt) inom de inriktningar som gäller för Polismyndigheten.

Som kontrollant vid informatörsverksamheten har du en arbetsledande ställning, utan att vara chef, där du planerar, styr, leder, kontrollerar och följer upp arbetet som bedrivs av hanterare vid underrättelseenheten. I din roll som kontrollant stödjer du gruppchefen i dennes ansvar för arbetsgivarpolitiken och tillämpar den för verksamhetens bästa. Du coachar, motiverar och stödjer hanterarna för att de skall nå sin fulla potential.

Som kontrollant vid informatörsverksamheten ska du tillsammans med övriga kontrollanter och din gruppchef:

 • Ansvara för att underrättelseverksamheten i gruppen bedrivs med ett operativt och strategisk fokus inom polismyndighetens inriktningar.
 • Verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda med fokus på helheten.
 • Arbeta aktivt med att ta tillvara medarbetarnas kunskaper och idéer och verka för ett medarbetardrivet förbättringsarbete.

Verksamheten är komplicerad och känslig, präglas av högt säkerhetstänkande samt hög rättssäkerhet och kräver därför särskild ledning och styrning.

Närmare beskrivning av funktionen kontrollant och ytterligare information om verksamheten finns i Polismyndighetens riktlinjer för informatörsverksamheten (PM 2017:54).

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104)

Meriterande:

 • Erfarenhet av arbetsledning
 • Kunskap om polisens underrättelseprocess
 • Kunskap om informatörsverksamheten
 • Erfarenhet av att arbeta med utredningsverksamhet och/eller spaningsverksamhet

Personliga egenskaper
Vi söker dig som vill vara en viktig del i att förebygga, förhindra och upptäcka brotts-lig verksamhet och i att lösa brott. Du ska vara en stabil och trygg person med ett högt säkerhetstänk och goda kommunikationsfärdigheter.

Du ska vara noggrann, strukturerad och tydlig. Du har ett högt etiskt förhållningssätt och god självinsikt.

Du har en förmåga att driva verksamheten ur ett helhetsperspektiv, en förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för medarbetarna att ta sig dit. Du arbetar aktivt med feedback för utveckling av medarbetarna i gruppen.

Mycket stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper vid urvalet till befattningen.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget: Ylva Carlsson, sektionschef, informatörsverksamheten, underrättelseenheten, region Väst.

Nås via polisens växel 114 14

Information om bemanningsprocessen: Hanna Gustafsson, HR-konsult

hanna.gustafsson@polisen.se

Fackliga företrädare

Arbetstagarorganisationer: Polisförbundet region Väst, SEKO polisen, ST inom polisen och SACO nås via polisens växel 114 14

Övrig information

 • Anställning: Tillsvidareanställning som inspektör. Funktionen kontrollant är tidsbegränsad med möjlighet till förlängning. Är du inte redan anställd inom myndigheten tillämpas sex månaders provanställning.
 • Arbetstid: Förtroendearbetstid kan komma att tillämpas enligt enskild över-enskommelse
 • Tjänsteställe: Placering i Halmstad
 • I ansökningsprocessen ingår lämplighetsprövning med urvalstester och intervju med psykolog

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före placering.

Hur du ansöker
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 1/10 2018 till: jobb.vast@polisen.se. Ange diarienummer A448.600/2018 i ärendemeningen och märk ansökan med diarienummer och sökt funktion.

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedö-mer som olämplig att lämna ut eller har frågor om ansökningsförfarandet ta kontakt med ansvarig HR-konsult.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av intresseanmälan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under processen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 1/10 2018!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen