Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Region Stockholm söker chef till lokalpolisområde Skärholmen

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 6 900 anställda. Regionen består av fyra polisområden inklusive Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

25 september 2018

Ansök senast

16 oktober 2018

Referensnummer

C22033/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Stockholm syd är Sveriges största polisområde och är indelat i mindre lokalpolisområden, Globen, Farsta, Skärholmen, Nacka, Haninge/Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka och Södertälje. Här bor och arbetar närmare 1 miljon invånare. Området spänner från storstad till mindre kommuner med småstadskaraktär, från landsbygd och skärgård till Sveriges största arenaområde och knutpunkter för alla trafikslag.

Lokalpolisområde Skärholmen med ca 130 000 invånare omfattar stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen. Verksamheten inrymmer brottsförebyggande-, ingripande- och utredningsverksamhet samt reception och stöd / service. På Lokalpolisområdet finns 8, snart 9, IGV/BF grupper, 3 utredningsgrupper och 1 stöd/servicegrupp. LPO Skärholmen präglas av en mycket positiv anda med gott samarbete mellan de olika grupperna och med ett engagemang för att göra rätt och fokusera på rätt saker.

Vi jobbar med delaktighet, att vi ska vara ett tryggt område, integrera verksamheterna och vara en attraktiv arbetsplats.

Arbetsbeskrivning

 

Som chef för lokalpolisområdet är du direkt underställd chefen för polisområde Stockholm Syd. Då du ingår i ledningsgruppen för polisområdet har du stora möjligheter att vara med och påverka hur verksamheten i polisområdet utvecklas och utformas. Vi söker dig som har minst ett par års erfarenhet av att driva och leda en komplex organisation genom, och tillsammans med andra chefer, på minst indirekt nivå.

Som chef för lokalpolisområde Skärholmen i polisområde Stockholm syd

ska du

 • ingå i polisområdets ledningsgrupp
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva polisområdets långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för lokalpolisområdets operativa verksamhet och ansvara för enhetens resultat
 • leda lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • tillsammans med medarbetarna bedriva en verksamhet som utgår från den lokala problembilden och omvärldsbevakning
 • ansvara för en utvecklad samverkan med kommun och andra aktörer
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig, genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare, du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare, utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential
 • arbetsmiljöansvarig för lokalpolisområdets personal och ansvarig för LPO Skärholmens lokaler

Kvalifikationer

har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer. Erfarenheten ska ha varit under den senaste femårsperioden
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • polisutbildning

besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmågan att samverka med andra chefer för att med gemensamma ansträngningar nå gemensamma resultat
 • förmågan att arbeta självständigt inom ram

Läs hela kravprofilen genom att klicka här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Carolina Björnsdotter Paasikivi, chef för Polisområde Stockholm syd, tel 076-7690320.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: chefsrekrytering@polisen.se

Fackliga företrädare

Stefan EklundPolisförbundet, tel 0739-404200
Saco-S, ST och SEKO nås via polisens växel114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Placering vid lokalpolisområdet Skärholmen
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Du söker befattningen via Polisens Rekryteringsstöd. Du skapar ett konto första gången du ansöker. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, ta kontakt via: chefsrekrytering@polisen.se

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara.

Varmt välkommen med din ansökan till oss senast 16 oktober 2018.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen