Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, Region Syd

Är du nyfiken på forensiskt arbete?

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Län

Skåne län

Utlyst

11 september 2018

Ansök senast

12 oktober 2018

Referensnummer

A460.485/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Verksamheten har sitt huvudsäte i Linköping och finns även i Stockholm, Göteborg och Malmö. Antalet anställda är totalt cirka 500 personer.

NFC:s uppgift är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. NFC har även ansvaret för en enhetlig och kvalitetssäkrad forensisk process inom hela Polismyndigheten som omfattar laborativ verksamhet, kriminalteknik och it-forensik. Dessutom ansvarar NFC för forskning och utveckling, expertstöd samt utbildning inom det forensiska området. Idag består NFC av sju sektioner med verksamhet inom områden som informationsteknik, biologi, droganalys, kemi och teknik, samt ett kansli.

Arbetsbeskrivning

NFC söker en sektionschef till NFC Syd

Vi söker nu en erfaren ledare med ett medarbetardrivet sätt att utveckla och leda verksamheten vid sektionen.

NFC Syd är lokaliserat i Malmö och består i nuläget av drygt 30 medarbetare indelade i tre grupper. Sektionen arbetar i huvudsak med att analysera de spår och beslag som kriminaltekniker, lokala brottsplatsundersökare och andra poliser samlar in på brottsplatser inom regionen. Det handlar exempelvis om spårsäkring av dna, undersökning av vapen, framkallning och identifiering av fingeravtryck, spårfotografering samt skospårsundersökningar.

Arbetsuppgifter

Som chef för NFC Syd ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att sektionens uppdrag genomförs
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • som chef verka som processledare inom ramen för NFC:s processansvar.

 

Som sektionschef är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen bör du ha

 • minst ett par års erfarenhet av att driva och leda personal i en komplex organisation
 • minst ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • erfarenhet av att arbeta i en verksamhet med tydligt kund- och resultatfokus
 • erfarenhet av att arbeta med processorienterade arbetssätt i verksamhet med stora flöden
 • relevant akademisk utbildning och/eller polisexamen
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum

 

Det är meriterande om du har

 • lett tillsammans och genom andra chefer eller arbetsledare
 • lett specialister med någon form av spetskompetens
 • erfarenhet av att leda naturvetenskaplig verksamhet eller utredningsverksamhet inom det rättsliga området

 

Vi tror vidare att du har

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av den dagliga verksamheten
 • förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Läs kravprofilen här

 

Övrig information

 • Arbetstid – förtroendearbetstid
 • Tillträde snarast efter överenskommelse
 • Anställningen är en tillsvidareanställning med ett 4-årigt chefsförordnande med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

Anställningen kräver svenskt medborgarskap

Enligt gällande lagstiftning kräver anställningen att blivande anställd lämnar ett DNA-prov för registrering i myndighetens elimineringsdatabas.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet, säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetskyddslagen, kommer genomföras före anställningen.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, avdelningschef Jarl Holmström, telefon 010 561 37 01.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Per Thollin, telefon 010 563 85 86
Saco-S, Nils Hydén, 010 562 82 42
ST, Helen Tapper, 010 562 81 78
SEKO, Ehrenfried Jäschke, 010 562 21 10

Övrig information

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 12 oktober 2018. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A460.485/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

 

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2018!

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen