Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Civil utredare till NOA, Utredningssektionen, immaterialrättsliga gruppen

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

12 september 2018

Ansök senast

01 oktober 2018

Referensnummer

Ref. nr. 141/18

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningens uppgifter och ansvar har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper eller sällan förekommande brott samt biträde till regionerna. Dessutom har avdelningen genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys ansvar för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt samt har ett tydligt funktions- och processansvar för flera verksamhetsområden.

Nationella operativa avdelningen är också nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Avdelningen består av åtta organisatoriska enheter; en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en kontaktenhet, ett kansli samt ekobrottskansliet.

Utredningsenheten har till uppgift att ansvara för utredning av vissa brottstyper som genom lag eller förordning föreskriver nationell handläggning eller är sällan förekommande. Därutöver ansvarar utredningsenheten för att biträda polisregionerna i den verksamhet regionerna inte har förmåga till på grund av dess komplexitet eller av att den är sällan förekommande. Utredningsenheten ansvarar också för brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten.

Utredningssektionen består av en administrativ grupp samt grupperna som utreder krigs-, korruption-, kulturarv/CITES-brott samt immaterialrättsliga brott. Grupperna har nationellt funktionsansvar för respektive brottstyp och utreder således brott över hela landet.

Arbetsbeskrivning

Huvudsakliga arbetsuppgifter blir att utreda ärenden inom immaterialrätt.

Immaterialrätt är det rättsområde som reglerar skydd för immaterialrättslig egendom. Immaterialrättslig egendom utgörs till exempel av upphovsrätt till konstverk och litterära verk, patent och mönster. Gruppen utreder brott mot bland annat upphovsrättslagen, varumärkeslagen och patentlagen. Även brott mot avkodningslagen ligger under gruppens ansvarsområde.

Förundersökningar gällande tillgängliggörande av film, musik och böcker genom fildelning är vanligt förekommande. Utöver det är brott mot avkodningslagen med större olagliga TV-nätverk vanligt. En trend inom utredningarna är att de internationella inslagen ökar och ärendena blir mer komplexa. I utredningarna ingår ofta mycket IT-material och utredarna i gruppen utför själva enklare analyser.

Arbetet kräver att du, ibland med kort varsel, ska kunna resa i tjänsten (även utomlands) och periodvis vistas på annan ort.

NOA eftersträvar flexibilitet där arbetsuppgifter och insatser styrs av prioriteringar, anställda kan således komma att tas i anspråk för andra arbetsuppgifter när så krävs.

Kvalifikationer

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

  • Akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
  • erfarenhet av utredningsarbete
  • goda kunskaper i de program som ingår i Office-paketet
  • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
  • körkort med lägst behörighet B

 

MERITERANDE
Det är meriterande om du har:

  • Polisens civila utredareutbildning
  • goda IT-kunskaper
  • erfarenhet av IT-relaterade utredningar

 

PERSONLIGA EGENSKAPER
Arbetet ställer krav på att du kan arbeta självständigt, har ett gott ordningssinne och hög integritet. Du har ett stort intresse och engagemang för brottstyperna. Du har god förmåga att skapa och vidmakthålla kontakter och samarbetar väl med andra. Som utredare kommer du att arbeta i en miljö som präglas av samverkan i såväl interna som externa verksamheter. Vi ställer därför höga krav på din sociala kompetens och din sociala anpassningsförmåga då utredningar kan komma att bedrivas i skiftande miljöer i Sverige såväl som utomlands. Arbetsuppgifterna ställer även krav på stresstålighet och ett högt sekretessmedvetande.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

 

Kontaktpersoner

Välkommen att kontakta rekryterande chef: Gruppchef Brita Wallström, tfn 010-56 397 89.

Fackliga företrädare

Kent Svärd, SACO, tfn 010-56 34 211;
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10;
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 49 252;
Karna Tillheden, SEKOPolisen, tfn 010-56 16 627.

Övrig information

Anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Veckoplanerad
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetskyddslagen, kommer genomföras före anställningen.

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 1 oktober 2018. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format.

Skicka din ansökan via e-post till jobb.noa@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref nr 141/18 i mailets ärendemening.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan via post till:
Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult Latifa Gharbi, 010-56 404 13.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter  

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29 500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen