Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till områdespolisgruppen, lokalpolisområde Rinkeby, Region Stockholm

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7 000 anställda. Regionen består av fyra polisområden City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

03 april 2019

Ansök senast

24 april 2019

Referensnummer

C26939/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Lokalpolisområde Rinkeby innefattar två stycken, av NOA, definierade områden såsom särskilt prioriterade. Lokalpolisområde Rinkeby arbetar målmedvetet och långsiktigt i samverkan med andra samhällsaktörer för att utvecklingen i området ska gå mot ökad trygghet, försvagade kriminella strukturer och ett starkare lokalsamhälle. På sikt ska inga av dess stadsdelar bedömas som utsatta, och hela området präglas av en normalbild.

Lokalpolisområdet är indelat i tre team: IG/BF, UL (utredning/lagföring) och kansli. Inom Team IG/BF har vi 10 grupper som arbetar utifrån huvuduppdragen IG-verksamhet, BF-verksamhet, områdespoliser och riktad grupp.

Arbetsbeskrivning

Den nationella arbetsbeskrivningen för en områdespolis stämmer väl överens om vårt mål med områdespolisverksamheten. ”Områdespoliserna har som sitt uppdrag att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande, trygghetsskapande arbete utifrån framtagen problembild. Arbetet ska bedrivas uthålligt och med kontinuitet. Målsättningen är att områdespoliserna ska vara kända i lokalsamhället och själva ha goda kunskaper om sitt område”

Du kommer att träda in som gruppchef för områdespoliserna och arbetar på en periodplanerad lista, planerar åtta veckor i taget och arbetar 3-skift. Du förväntas även delta i gruppchefsmöten samt andra chefsmöten och har delegerat arbetsmiljöansvar för din grupp. 

Uppdraget som gruppchef för områdespoliserna innefattar bland annat:

Arbete mot den lokala problembilden avseende strategiskt viktiga personer, brott eller geografiska platser.
Arbetar i samverkan med kommunen och strategiskt brottsförebyggande arbete i olika samverkansforum i syfte utveckla och stärka det lokalt förankrade brottsförebyggande arbetet.
Arbete i samverkan med övriga grupper på lokalpolisområdet i planlagd linjeverksamhet och planlagda insatser utifrån samverkansöverenskommelser, medborgarlöften och lokal lägesbild
Du förväntas även delta i gruppchefsmöten samt andra chefsmöten och har delegerat arbetsmiljöansvar för din grupp. 
Utöver det så arbetar man till viss del med IG-uppdraget och kommenderingar.  

Som gruppchef vid lokalpolisområdet:

ska du

 • Inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du

 • Minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • 6 månader sammanhängande erfarenhet som ledare under den senaste 5-årsperioden är meriterande
 • Polisutbildning
 • Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit 

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper, ledarskap och förmåga att samarbeta både internt och externt. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara. Det är meriterande om du har erfarenhet från en utredningsverksamhet.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av teamledare Daniel Mattsson, 0739-101215
Information om rekryteringsprocessen lämnas av Lena Järfäll 0725-128878

Fackliga företrädare

OFR-P Johanna Spjut 073-940 42 55
SACO-s  Nils Karlsson 0709-828986
SEKO-Polisen  Kurdistan Babey 0706-525160
OFR-S Cecilia Carlberg, 0739-10 14 52

Övrig information

Anställning

Tillsvidareanställning som inspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Placering vid lokalpolisområde Rinkeby. Just nu fysisk placering i Solna men i april 2020 flyttar vi till det nya polishuset i Rinkeby.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med HR-konsult Lena Järefäll 072-5128878

Varmt välkommen med din ansökan senast 24 april 2019!

 

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen