Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till Spaningsgrupp vid Spaningssektionen PO Storgöteborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

30 april 2019

Ansök senast

21 maj 2019

Referensnummer

A226.930/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4 600 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. 

Polisområde Storgöteborg
Polisområde Storgöteborg omfattar sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; Göteborg city, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg nordost och Storgöteborg syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. 

Spaningssektionen
Spaningssektionen är polisområdets spaningsresurs. Vid sektionen arbetar drygt 60 medarbetare under ledning av sektionschefen. Sektionen har sex spaningsgrupper och en utredningsgrupp som vardera leds av en gruppchef. Därutöver finns samordnare som driver de operativa ärendena framåt. Utredningsgruppen utreder bland annat samtliga egeninitierade ärenden samt alla grova narkotikabrott som sker inom polisområdet. Arbetet är händelsestyrt och bedrivs bl.a. med hemliga spaningsmetoder.

Arbetsbeskrivning

Polisområde Storgöteborg söker nu en gruppchef till spaningsverksamheten på Spaningssektion 1. Du har det fulla personal- och arbetsmiljöansvaret och ansvarar för att leda gruppen i det dagliga arbetet. 

Som gruppchef kommer du arbeta mot grov organiserad brottslighet i de ärenden som hanteras av Spaningssektion 1, vilka i huvudsak utgår från de lokala problembilder som finns i Storgöteborg. En viktig del i arbetet är att samverka med samtliga lokalpolisområden, sektioner och enheter i region väst samt övriga Polismyndigheten och med andra samhällsaktörer. Som chef för en spaningsgrupp verkar du till stor del i den yttre verksamheten, där du också kommer att agera förundersökningsledare.

För att lyckas med uppdraget är det av största vikt att du har ett genuint intresse för ledarskapet såväl som spaningsverksamheten, liksom att du har förmåga att entusiasmera och ta tillvara på dina medarbetares engagemang i det dagliga arbetet. Gruppen består av sex spanare och gruppchef.

Som chef för spaningsgrupp vid Spaningssektion 1 vid PO Storgöteborg

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • bedriva samverkan internt inom myndigheten såväl som med externa aktörer
 • leda förundersökningar
 • arbeta med hemliga spaningsmetoder

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för spaningsgrupp vid Spaningssektion 1 vid PO Storgöteborg

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen
 • erfarenhet av att leda förundersökningar
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet, dvs. spaning och utredning som bedrivs mot grov organiserad brottslighet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

meriterande

 • vidareutbildning med inriktning mot spaningsverksamhet eller motsvarande
 • erfarenhet av att ha arbetat underrättelsestyrt

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här: Kravprofil Gruppchef Spaningssektionen PO Storgöteborg.pdf

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av sektionschef Christina Lindgren, 010-56 552 69. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Nathalie Ahlbin 010-56 533 43.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen. Samtliga nås via vår växel, 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
 • Placering vid Spaningssektion 1 PO Storgöteborg, Ernst Fontells Plats.
 • Arbetstiderna är förlagda på tvåskift, heltid. Helgtjänstgöring förekommer liksom resor i tjänsten.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 21 maj 2019 via e-post till jobb.vast@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A226.930/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A226.930/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm alternativt att du kontaktar ansvarig HR-konsult i ärendet.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen