Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Sektionschef kamerabevakning & analys vid Regionala Utredningsenheten Stockholm

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

16 april 2019

Ansök senast

05 maj 2019

Referensnummer

A205.153/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Den regionala utredningsenheten (RUE) ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Vid RUE utreds bland annat hat- och demokratibrott, miljö-och arbetsmiljöbrott, vissa IT-brott, bedrägeriärenden samt grov organiserad brottslighet som är gränsöverskridande. Vid enheten organiseras delgivning, regionens brottssamordning, bekämpandet av människohandel, aktionsgrupper samt brottsoffer- och personsäkerhetsarbete, regional spaningsverksamhet, forensisk verksamhet, kamerabevakning och teknikspaning.

I samverkan med andra ska vi vara ledande inom regionens arbete mot grov brottslighet, samt kunna hantera större kriser. Utredningsenhetens styrka i brottsbekämpning och uppklarning är den samlade specialistförmågan och enhetens förmåga att vara uthållig. Med vår samlade kompetens stärker vi lokalpolisområdena i arbetet mot grov brottslighet för ett samhälle som upplevs säkrare och tryggare av invånarna.

Norm, kultur och likabehandling är en viktig del i vår strävan efter att bli en än mer attraktiv arbetsplats.


Till sektionen för kamerabevakning och analys söker vi nu en sektionschef. Som sektionschef är du direkt underställd chefen för Regionala utredningsenheten Stockholm och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har erfarenhet från att vara chef på lägst direkt nivå, och meriterande om du svarat som chef på indirekt nivå under längre tid.

Arbetsbeskrivning

Som sektionschef ska du leda arbetet med att etablera utveckla ny verksamhet i regionen och omhänderta uppdraget avseende kamerabevakning. Sektionen för kamerabevakning och analys ska bedriva verksamhet avseende bildanalys, kamerabevakningscentral, kamerateknik och UAS (Unmanned Aerial Systems, dvs obemannade flygsystem). Mot bakgrund av att sektionen är nyinrättad (träder i kraft den 27 maj 2019) är det centralt att du har erfarenhet som arbetsledare på indirekt nivå, projektledare eller motsvarande liksom tidigare erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten. Uppdraget ställer särskilda krav på samverkansförmåga eftersom arbetet sker i nära samarbete med andra sektioner och lokalpolisområden. Vidare kommer sektionen vara kontaktyta för interna och externa samverkansparter som exempelvis nationella kameraprojektet och processägaren Noa, IT avdelningen, kommun och landsting samt andra myndigheter.

För denna funktion söker vi en modern ledare som har förmåga att snabbt ta in ny kunskap och utveckla verksamhet.

Som chef för kamerabevakning och analys vid regionala utredningsenheten Stockholm

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för kamerabevakning och analyssektionen
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i Regionala utredningsenhetens ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum

 
besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
   

Det är meriterande om du har erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (kamerabevakning) samt intresse och fallenhet för teknik.

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, enhetschef Jan Evensson, telefon 010 563 00 08.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Daniel Funseth, telefon 010 563 36 90
Seko Polisen, Fiasel Jafri, telefon 070 649 64 90
Saco-S, Victoria Löfstedt, telefon 010 563 88 66
ST nås via Polismyndighetens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Kronoberg

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 5 maj 2019 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A205.153/2019 mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A205.153/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Varmt välkommen med din ansökan!

Till toppen