Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef för förundersökningsledare till Polisens Kontaktcenter (PKC) i Nässjö

Till sektionen för Polisens Kontaktcenter (PKC) i Nässjö söker vi en gruppchef för en grupp förundersökningsledare.

Organisation

Polisregion Öst

Län

Jönköpings län

Utlyst

07 augusti 2019

Ansök senast

01 september 2019

Referensnummer

Arbetsplatsbeskrivning

Till sektionen för Polisens Kontaktcenter (PKC) i Nässjö söker vi en gruppchef för en grupp förundersökningsledare. 

På sektionen i Nässjö arbetar både polisiär och civil personal och består i nuläget av drygt 100 anställda. PKC är en central del av polisens service till medborgarna med målsättningen att ha utmärkt tillgänglighet, bemötande och kvalitet. Sektionen hanterar främst ärenden inom den egna regionen både vad gäller samtal och utredningsåtgärder. 

Polisregion Öst består av Jönköping, Östergötland och Södermanlands län. En sektion i Jönköpings län är Polisens Kontaktcenter, PKC, som för många medborgare är ingången till Polisen, via telefonnummer 114 14.

Arbetsbeskrivning

Polisens Kontaktcenter (PKC) har som grunduppdrag att ta emot anmälningar och tips från allmänheten via telefon och internet. I grunduppdraget ingår även att PKC-operatörer i stor omfattning håller inledande förhör efter beslut om inledd förundersökning från förundersökningsledaren. Förundersökningsledarna driver ärenden som inkommer till regionen. De ansvarar för beslut utifrån juridiska bedömningar och kvalitetssäkring av inkomna ärenden i utredningsprocessen, fattar beslut om förundersökning och beslutar om inledande utredningsåtgärder. De vägleder och ger direktiv till operatörer vid t.ex. förhör och andra utredningsåtgärder. De samverkar med brottsamordningsfunktioner och regionsledningscentralen. 

Som gruppchef har du huvudansvaret för en grupp om ca 15 förundersökningsledare vid PKC i Nässjö. Huvuduppdraget är att samordna kompetensen som finns inom gruppen samt ha en strategi för att utveckla såväl verksamheten som medarbetarna så att förväntade resultat uppnås.

Arbetet som gruppchef är ett självständigt och utvecklande arbete där du möter kvalificerade arbetsuppgifter under stort mått av eget ansvar. Samtidigt kommer det att ställas stora krav på samarbete inom t.ex. gruppchefsgruppen men också med andra, både regionala och nationella, avdelningar. Polisens Kontaktcenter (PKC) bedriver en verksamhet som är under ständig förändring. En positiv inställning till förändringsarbete inom den egna funktionen, men också god förmåga att entusiasmera medarbetare till att aktivt delta och uppskatta nya arbetssätt och uppgifter är viktigt. Du kommer i rollen som gruppchef att ingå i sektionens ledningsgrupp. 

Kvalifikationer

Som gruppchef för PKC vid Polisregion Öst ska du 
• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs 
• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete 
• ingå i sektionens ledningsgrupp 
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare 
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar 
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten. 

Är du 
• verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter 
• arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa 
• ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential 

För att lyckas i rollen som gruppchef har du 
• Polisexamen eller akademisk examen inom juridik alternativt juridisk utbildning med inriktning mot straffrätt, som arbetsgivaren bedömer lämplig 
• minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande 
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• god data- och IT-systemvana 
• B- körkort 

Vi tror även att du besitter 
• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten i både tal och skrift 
• förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang 
• förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter 
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv 
• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten 
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit 

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan 
• har erfarenhet av förundersökningsledning 
• erfarenhet av utredningsverksamhet 
• har erfarenhet av liknande verksamhetsområde 
• har ingått i ledningsforum 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Särskild vikt kommer läggas vid egenskaper som förmågan att involvera och använda din personals kompetens både på grupp och individnivå, förmåga att skapa och vidmakthålla goda relationer både inom gruppen och externt, vara förändringsbenägen och kreativ och ha viljan och drivkraften att vara en tydlig del i den fortsatta verksamhetsutvecklingen, tycka om utmaningar och kunna hantera flera uppdrag parallellt, vara flexibel och ha förmågan att skifta fokus, ha en god initiativförmåga samt vara stresstålig. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. 

Anställning 
• Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning 
• Man blir i funktionen som gruppchef inspektör med särskild tjänsteställning alt. handläggare (för civilt anställd) 
• Extern anställning inleds med provanställning 
• Placering i Nässjö 
• Polisens Kontaktcenter i Nässjö är idag tillgängligt för medborgarna samtliga årets dagar mellan klockan 07.00 och 23.00. 

Kontaktpersoner

Roger Löfgren,Sektionschef PKC Region Öst, 010-56 863 00
Joanna Lindgren, HR Konsult, 010-567 52 81

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, SEKO nås via Polisens växel 114 14,
ST - Maria Mikaelsdotter, maria.mikaelsdotter@polisen.se

Övrig information

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. 

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll och säkerhetsintervju enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap. 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till myndigheten för att kunna handlägga din ansökan på ett effektivt och rättssäkert sätt. Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt två år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter 

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost till Polismyndigheten. 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 

Länk till kravprofil


Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen