Gruppchef till Brott i Nära Relation, Utredningssektionen, PO Fyrbodal

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

03 december 2019

Ansök senast

31 december 2019

Referensnummer

C33539/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten i Region Väst behöver nu utöka bemanningen på de sektioner och grupper vilka arbetar med att utreda brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Vi söker dig som har ett genuint intresse och fallenhet för att arbeta med brott i nära relation och sexualbrott och den särskilda utmaning detta innebär. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4 600 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

PO Fyrbodal
Polisområde Fyrbodal omfattar 17 kommuner och är organiserat i tre lokalpolisområden; västra Fyrbodal, östra Fyrbodal och södra Fyrbodal. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett områdeskansli.

Utredningssektionen i Fyrbodal
Vid Utredningssektionen finns polisområdets samlade jourresurs, spaningsverksamheten, brott i nära relation-vuxen, brott i nära relation-barn samt grova brott. Utredningssektionen har ett polisområdesgemensamt uppdrag och utreder brott inom hela Fyrbodal. Polismyndigheten och därmed även utredningssektionen är inne i en expansiv fas i anledning av satsningen på särskilt brottsutsatta och kommer framöver att vara 105 medarbetare.

Utredningssektionens målsättning är att bli en än mer attraktiv arbetsplats där vi gemensamt bidrar till en god arbetsmiljö, där alla verkar på lika villkor och får utrymme att vara sig själva. En arbetsplats där vi gemensamt strävar mot att nå våra långsiktiga mål, framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring, stark lokal närvaro, attraktiv arbetsplats och samarbetspartner. Vårt uppdrag omfattar många gånger grov och komplex brottslighet vilket ställer höga krav på varje enskild medarbetare att vi är flexibla och att vi gör rätt prioriteringar i vardagen.

Nu söker gruppen för BiNR-vuxen dig som vill driva utredningsarbetet framåt tillsammans med våra engagerade och ambitiösa medarbetare. Din grupp består av 13 medarbetare med både polisiär och civil bakgrund.

Gruppen utreder brott där misstänkt och brottsoffer har en nära relation till varandra. De brott som omfattas är bl.a. våldsbrott, sexualbrott, olaga hot och fridskränkning. Gruppen handlägger även förundersökningar som utgör hedersrelaterade brott

Arbetsbeskrivning

I detta chefsuppdrag leder du gruppens arbete utifrån ett fullt personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar. Det huvudsakliga uppdraget består i första hand av att organisera och driva arbetet med åklagarledda förundersökningar samt i andra hand att aktivt och i enlighet med beslutade inriktningar driva polisledda förundersökningar. I detta ingår att samverka med företrädare för verksamheter inom polisen, åklagarmyndigheten och andra samverkande myndigheter och externa kontaktytor.

Som gruppchef vid BiNR
ska du 

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • leda icke-åklagarledda förundersökningar
 • genom ditt ledarkskap verka för att stärka och vidareutveckla relationerna med sektionens samarbetspartners, internt såväl som externt
 • säkerställa att likabehandlingsperspektivet genomsyrar det dagliga arbetet

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef vid BiNR
har du 

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen, juristexamen eller annan för funktionen relevant examen/utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
 • erfarenhet av att ha arbetat med brottsutredningar
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • godkänd nationell förundersökningsledarutbildning (meriterande)

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här 

Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Jesper Rieck. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult AnnaKarin Jungerfelt. De nås via Polismyndighetens växel, 114 14.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen. Nås via Polismyndighetens växel, 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som handläggare eller polisinspektör, med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med provanställning.
 • Placering vid PO Fyrbodal, Utredningssektionen, gruppen för Brott i Nära Relation – vuxen (Trollhättan alternativt Uddevalla).
 • Arbetstiderna är förlagda till dagtid, flextid tillämpas

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 30 december 2019.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen