Gruppchef grova brott i Umeå

Polisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2000 anställda och består av fyra polisområden: Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenhete

Organisation

Polisregion Nord

Län

Västerbottens län

Utlyst

03 januari 2020

Ansök senast

20 januari 2020

Referensnummer

A663.693/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Utredningsgruppen för grova brott arbetar främst med utredningar gällande grova våldsbrott och grova narkotikabrott. Gruppen arbetar även när utrymme finns med andra typer av brott som ex. så kallade mängdbrott och BINR ärenden.

Grova brott tillhör utredningssektionen och är organisatoriskt placerad i Umeå med ansvar för hela polisområdet. Inom utredningssektionen finns förutom grova brott, en grupp med stationsbefäl, en grupp med jourhavande förundersökningsledare, en spaningsgrupp, en bedrägerigrupp samt tre grupper brott i nära relation.

Arbetsbeskrivning

Som chef till Grova brott vid utredningssektionen, PO Västerbotten
ska du:


• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
• ingå i utredningssektionens ledningsgrupp och i förekommande fall även andra ledningsforum
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
• utöva arbetsledning inom utredningsprocessen i pågående ärenden enskilt eller samverkan med åklagare
• fatta beslut i eller utanför förundersökning gällande grova brott men även i andra typer av brott
• verka som förundersökningsledare/spaningsledare i ärenden som kräver särskild utredningsledning eller i en särskild utredningsorganisation vid händelse av ett grovt brott, så kallade PUG-organisation

är du:
• verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
• arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
• ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du:
• polisexamen
• minst sex månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
• erfarenhet av att jobba med grova brott och hemliga tvångsmedel
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten


Meriter
• erfarenhet av att ha arbetat med operativ spaningsverksamhet
• utbildning i SMUG eller PUG
• förundersökningsledarutbildning med godkänt resultat eller kompetens och erfarenhet, som arbetsgivaren bedömer likvärdig

besitter du:
• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
• förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
• förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit


Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Elisabet Gladh Karlsson, tfn 010-568 20 58, elisabeth.gladh-karlsson@polisen.se Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR konsult Jeanette Nordström, tfn 010-568 25 55 jeanette.nordstrom@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Nord, SEKO polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord, samtliga nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning
• Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
• Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
• Placering i Umeå
• Arbetstidförläggning: veckoplanering 5:1 (40h/v)


Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.nord@polisen.se senast den 20 januari. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A663.693/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar berörd HR konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering


Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen