Gruppchef till utredningsjoursektionen Polisområde Nord region Stockholm

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

06 december 2019

Ansök senast

30 december 2019

Referensnummer

C33582/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7000 anställda. Regionen består av fyra polisområden City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.
Polisområde Nord omfattar 14 kommuner samt västra delarna av Stockholms stad. Antal boende i polisområdet är nära 900 000 fördelade i tätorter, skärgård och ren landsortsbebyggelse. Polisområdet består av sju lokalpolisområden och fem utredningssektioner och ett polisområdeskansli. Sammanlagt arbetar ca 1 500 polisanställda i polisområde Nord. Utredningsjoursektionen verksamhet är i huvudsak lokaliserad i Solna/Tegen men har även en grupp jourförundersökningsledare placerad i Norrtälje.

Utredningsjoursektionens huvuduppdrag är att hantera de initiala utredningsåtgärderna i ärendeprocessen i tät samverkan med LPO och andra sektioner samt bidra till polisområdets uppsatta mål. Verksamheten inom sektionen bedrivs dygnet runt årets alla dagar. Arbetet bedrivs i huvudsak i inre tjänst men även yttre tjänstgöring kan förekomma. Sektionen består idag av totalt 14 grupper med en sektionschef. 6 av grupperna är uppbyggda av jourutredare, 6 grupper är uppbyggda av jourförundersökningsledare, varav en är placerad i Norrtälje och det finns också en grupp med stationsbefäl och en handräckningsgrupp. Annonsen riktar sig i huvudsak mot ett gruppchefsskap för en jourförundersökningsledargrupp.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef på joursektionen har du personalansvar för en grupp bestående av jourförundersökningsledare eller jourutredare. Du arbetar en del av din arbetstid operativt i verksamheten och då i funktionen” JFUL-Nord” vilket innebär att du är polisområdets initiala ärendemottagare och representant i den dagliga styrningen av joursektionens utredningsverksamhet. Rollen som JFUL-Nord kräver framförallt att du kan samordna och leda den utredande verksamheten på sektionen vilket i detta fall betyder att du skall coacha och skapa möjligheter för tjänstgörande jourförundersökningsledare att lyckas i sitt uppdrag. Det viktigt att du är flexibel, stresstålig och duktig på att prioritera då arbetsbelastningen kan variera och då du och ditt arbetslag under ett arbetspass hanterar en stor variation av ärendetyper.
På sektionen lägger vi mycket kraft på att utveckla verksamheten tillsammans och där är du och ditt engagemang för verksamhetsutveckling en viktig del i allt från utvecklingsgrupper eller inom regeringsuppdraget snabbare lagföring. Alla gruppchefer på sektionen har egna eller gemensamma ansvarsområden.

I ditt uppdrag som gruppchef har du veckoplanerad tjänstgöring. Du förväntas kunna tjänstgöra dag och kväll veckans alla dagar.

Som chef vid Utredningsjouren vid Polisområde Stockholm Nord

Ska du;

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp/ annat ledningsforum
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Är du;

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Har du;

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande, under den senaste fem-årsperioden. Minst tre månader skall ha varit under en sammanhängande period
 • polisexamen
 • förundersökningsledarutbildning, polisens nationella eller annan som innebär att du är behörig förundersökningsledare
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten 

besitter du;

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

  Se hela kravprofilen här

  När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Johan Olsson 0732 30 74 00
Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR konsult Sabina Sjögren sabina.sjogren@polisen.se,  073 088 65 76.

Fackliga företrädare

OFR-P: Siv Stendahl, 0739-404231
Saco-s: Nils Karlsson, 0709-828986
SEKO Polisen: Fiasel Jafri 0706-496490
OFR/-S: Cecilia Carlberg, 0739-10 14 52

Övrig information

Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

Placering vid Utredningsjoursektionen Polisområde Nord

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan
Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet eller annan information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut; ta kontakt via chefsrekrytering@polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 december 2019

Till toppen