Gruppchef till Stöd/Service, lokalpolisområde Västervik

Polisregion Syd söker gruppchef till Stöd/service, lokalpolisområde Västervik.

Organisation

Polisregion Syd

Län

Kalmar län

Utlyst

04 december 2019

Ansök senast

18 december 2019

Referensnummer

C33329/2019

Arbetsplatsbeskrivning

I polisområde Kalmar Kronoberg ingår hela Kalmar län och Kronobergs län. Geografiskt är detta region Syds största polisområde och det är också ett av de största i landet. Polisområdet är indelat i fem lokalpolisområden - Västervik, Kalmar, Nybro, Växjö och Ljungby.

Lokalpolisområde Västervik består av sex kommuner, där Västerviks kommun är huvudorten. Övriga kommuner är Oskarshamn, Vimmerby, Hultsfred, Mönsterås och Högsby. Lokalpolisområdet är region syds största sett till ytan. I lokalpolisområde Västervik finns det sju BF/IGV grupper, två stöd/service grupper och två utredningsgrupper. Utredningsgrupperna är placerade i Västervik och Oskarshamn, men Västervik har även personal placerad i Vimmerby och Oskarshamn i Mönsterås.

Nu söker vi dig som vill leda arbetet vid lokalpolisområdets grupp för Stöd/Service, lokalpolisområde Västervik med ansvar för receptionen, service till allmänheten och frontdeskverksamhet. Som gruppchef ska du ta aktiv del i förekommande arbetsuppgifter i polishusets reception.

Du har verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar för gruppen. Som gruppchef ska du se till helheten inom sektionen och polisområdet. Du är även en del av verksamheten, såsom en resurs, i det löpande arbetet inom verksamheten.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Stöd/Service

ska du
• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
• ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
• verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
• arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
• ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du
• minst ett års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare
• för funktionen relevant examen/utbildning
• erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.

Vi ser det som meriterande om du utöver ovanstående även har:
• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• ingått i ledningsforum
• erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
• erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
• genomgått chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
• erfarenhet och kunskap i polisens system Extenda och RES.

besitter du
• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
• förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
• förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av lokalpolisområdeschef Anders Pleijel , 010-56 23500.

För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Anne-Lie Holgersson, 010-56 20127.

Fackliga företrädare

Polisförbundet Kalmar-Kronoberg, Annelie Larsson, 010-56 22132, polisforbundet.kalmar-kronoberg@polisen.se, ST Kalmar-Kronoberg, Angelica Hultgren,010-56 22 293, st.region-syd@polisen, SACO-S region Syd, Kjell Frisdahl, 070-356 48 71, saco-s.regionsyd@polisen.se, Seko Polisen, Ehrenfried Jäschke, 010 – 56 22 110, ehrenfried.jaschke@polisen.se.

Övrig information

Anställning
Tillsvidareanställning som polisinspektör/handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
Arbetstidsförläggning: Flextid.
Placering: Stöd/Service, lokalpolisområde Västervik.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 18 december 2019. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet kontakta ansvarig HR-konsult Anne-Lie Holgersson, annelie.holgersson@polisen.se.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen