Chef till underrättelsegrupp

Polismyndigheten söker Chef till Underrättelsegrupp Västernorrland, arbetsort Sundsvall

Organisation

Polisregion Nord

Län

Västernorrland län

Utlyst

23 december 2019

Ansök senast

19 januari 2020

Referensnummer

A643.935/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Region Nord har drygt 2000 anställda och består av ett kansli, två regionala enheter, en underrättelseenhet samt fyra polisområden som är indelade i 12 lokalpolisområden, vilka arbetar med mål mot den lokala problembilden. Verksamheten är omfattande och innefattar en stor bredd på arbetsuppgifter som bedrivs nära medborgarna.

Underrättelsegruppen i Västernorrland tillhör en regional enhet med verksamhet i hela Region Nord. Enheten består i dag av ca 75 befattningshavare.

Arbetsbeskrivning

Rollen som underrättelsechef
 

Som underrättelsechef i ett polisområde har du ett helhetsansvar för all underrättelseverksamhet inom det geografiska området. Du har ett direkt arbetsledningsansvar för underrättelsepersonalen inom polisområdet. I rollen som underrättelsechef kommer du även verka på den indirekta nivån mot polisområdeschefen och dennes ledningsgrupp. Du ansvarar för att hålla en helhetsbild över polisområdets underrättelseflöde och att relevanta underrättelseprodukter delges till rätt beslutsfattare och i rätt forum. Uppdraget ställer höga krav på flexibilitet och tillgänglighet. Arbetstidsförläggningen regleras genom förtroendearbetstid och du kommer ingå i regionens underrättelsechefs beredskap.

Underrättelsechefen på ett polisområde har också en sammanlänkande funktion mellan polisområdet och den regionala nivån och säkerställer ett välfungerande underrättelseflöde dem emellan.

Som underrättelsechef så leder du din personal och underrättelseinhämtningen utifrån polisområdets behov och mot de polisoperativa inriktningarna:

 • Brottslighet som hotar lokalsamhället
 • Brottslighet med nationell spridning
 • Internationell brottslighet
 • Terrorism och brottaktiv inhemsk extremism

Inom ramen för arbetet mot terrorism och brottaktiv inhemsk extremism så kommer du som underrättelsechef också ansvara för att leda polisområdets arbete inom REDEX (Reduktion av extremistmiljöer) vilket bedrivs i nära samarbete med Säkerhetspolisen.

Som chef för underrättelsegrupp vid region Nord

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ingå i polisområdets operativa ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du

 • Minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare eller liknande
 • Polisexamen och/eller annan för funktionen relevant examen/utbildning
 • Erfarenhet av det aktuella verksamhetområdet
 • Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbete

besitter du

 • Förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • Förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • Förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • Förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • Förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • Förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

 

Meriterande

God systemförståelse gällande polisiär verksamhet och erfarenhet av polisens olika verksamhetsgrenar

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

 

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Robert Öhman Sektionschef, Sektion Polisområden, tfn: 070-220 72 20.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-partner Sanny Hansson, tfn: 072-703 05 44.

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Nord, SEKO polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord. Samtliga nås via polisens växel 11414.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidare anställning som inspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid underrättelseenheten, placeringsort Sundsvall

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Hur du ansöker
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 19 januari 2020 via e-post till: jobb.nord@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc.-format. Märk din ansökan med ref.nr. A643.935/2019 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A643.935/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Region Nord, Box 463, Umeå, att: Sanny Hansson

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan senast 19 januari 2020!

 

 

 

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen