Sektionschef Aktionsgruppen Region Öst

Organisation

Polisregion Öst

Län

Östergötlands län

Utlyst

07 januari 2020

Ansök senast

27 januari 2020

Referensnummer

A627.042/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Den regionala utredningsenheten (RUE) ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Vid RUE utreds bland annat hat- och demokratibrott, miljö-och arbetsmiljöbrott, vissa IT-brott, bedrägeriärenden samt grov organiserad brottslighet som är gränsöverskridande. Vid enheten organiseras delgivning, regionens brottssamordning, bekämpandet av människohandel, aktionsgrupper samt brottsoffer- och personsäkerhetsarbete, regional spaningsverksamhet, forensisk verksamhet, kamerabevakning och teknikspaning.

I samverkan med andra ska vi vara ledande inom regionens arbete mot grov brottslighet, samt kunna hantera större kriser. Utredningsenhetens styrka i brottsbekämpning och uppklarning är den samlade specialistförmågan och enhetens förmåga att vara uthållig. Med vår samlade kompetens stärker vi lokalpolisområdena i arbetet mot grov brottslighet för ett samhälle som upplevs säkrare och tryggare av invånarna.

Arbetsbeskrivning

Enligt regeringsbeslut 2009 finns en myndighetsgemensam särskild satsning för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Denna satsning ska gemensamt med övriga myndigheter bekämpa den organiserade brottsligheten genom lagföring, brottsförebyggande åtgärder, administrativa åtgärder och brottsåtervinning. Fokus för satsningen är bekämpning av allvarlig, samhällshotande organiserad brottslighet och organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden. Arbetet ska präglas av effektivitet och uthållighet i syfte att långsiktigt uppnå ett mer rättssäkert och tryggare samhälle.

Som en av sektionerna inom RUE återfinns Aktionsgruppen Region Öst som uteslutande arbetar i denna satsning. Aktionsgruppen består av 20 anställda i funktionerna ledning, utredare och spanare. Sektionen är indelad i en grupp för den inre personalen samt en spaningsgrupp.

Aktionsgruppen är en nationell resurs där NOA har processansvaret. De uppdrag som kommer in till sektionen kommer från Operativa Rådet. Sektionschefen för Aktionsgruppen är du direkt underställd chefen för Regionala utredningsenheten Region Öst och ingår i dennes ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Som Sektionschef för aktionsgruppen vid Utredningsenheten Region Öst

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i Regionala utredningsenhetens ledningsgrupp
 • ansvara för det myndighetsgemensamt arbetet med nära koppling till Operativa rådet och dess kansli
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

har du

 

 • polisexamen, i enlighet med Polisförordning (2014:1104) 
 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum

 

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Det är fördelaktigt om du även har

 • Utredningserfarenhet
 • Erfarenhet av att arbeta med hemliga tvångsmedel

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Ravi Ray, 0708-601 010

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Ingrid Hammer Larses 073-026 37 32.

 

 

 

Fackliga företrädare

Kerstin Sjöberg, Polisförbundet, telefon 070 518 57 60
Rebecca Wennström, ST, telefon 073 097 57 09
Jan Tuvesson, SEKO Polisen, telefon 076 134 93 10
Ove Callheim, SACO-S, telefon 010 568 51 87

 Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Norrköping

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas senast den 27 januari 2020 till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A627.042/2019 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering 

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Till toppen