Sektionschef till Brottsoffer- och Personsäkerhetsverksamheten i Region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

02 januari 2020

Ansök senast

24 januari 2020

Referensnummer

A652.564/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Den Regionala utredningsenheten (RUE) ansvarar för de brott som ska utredas på regional nivå. Under enheten organiseras Bedrägerisektionen, Regionalt it-brottscentrum Väst (RC3), Utredningssektionen, Sektionen för brottsoffer och personsäkerhet (Bops), Aktionsgruppssektionen, Forensiska sektionen och IGOB-sektionen mot internationell och grov organiserad brottslighet. 

Utredningsenheten ska, i en nära samverkan med regionens polisområden, vara ledande inom regionens arbete mot grov brottslighet. Utredningsenhetens styrka i brottsbekämpning och uppklarning är den samlade specialistförmågan och enhetens förmåga att vara uthållig och att samverka. Med vår samlade kompetens stärker vi lokalpolisområdena i arbetet mot den grova brottsligheten. 

Kultur och likabehandling är en viktig del i vår strävan efter att bli en än mer attraktiv arbetsplats. 

Regionens brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet organiseras under sektionen för brottsoffer och personsäkerhet.

Brottsoffer- och personsäkerhetsarbete bedrivs som en sammanhållen process och verksamhet. Verksamheten är organiserad i fyra Bops-grupper med personal placerade i regionens samtliga polisområden.

Brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten ska öka tryggheten och säkerheten för hotade personer och deras anhöriga, säkra rättsprocessen samt komplettera och avlasta utredningsverksamheten. Grunden för verksamheten är att det finns en upprättad polisanmälan. Handläggarna ska göra riskbedömningar av den faktiska hotbilden och utifrån den utföra skyddsåtgärder, med intentionen att brottsoffer inte ska utsättas för nya brott. 

Sektionen har även till uppgift att samordna regionens avhopparverksamhet och i särskilda fall utföra personskyddsinsatser.

Arbetet inom sektionen ställer höga krav på sekretess och säkerhet.

 

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en Sektionschef till Region Västs brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet. Du är direkt underställd chefen för regionala utredningsenheten och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har erfarenhet av att vara chef på lägst direkt nivå i minst två år och gärna har erfarenhet av ledarskap på indirekt nivå.

Som chef för Brottsoffer – och personsäkerhetsgruppen vid Regionala utredningsenheten Region Väst

ska du

- tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

- ingå i Regionala utredningsenhetens ledningsgrupp

- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten

- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

 

Kvalifikationer

Som chef för Brottsoffer – och personsäkerhetsgruppen vid Regionala utredningsenheten Region Väst

har du

- polisexamen

- minst två års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer

- minst två års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet

- erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete

- ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum

- minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer eller arbetsledare på indirekt nivå (meriterande)

- erfarenhet av utredningsprocessen inom aktuellt verksamhetsområde (meriterande)

- erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen (meriterande)

- chefs-och ledarskapsutbildning för direkt och/eller indirekt nivå (meriterande)

 besitter du

- förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare

- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer

- förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Enhetschef Tobias Bergkvist, telefon 010-562 28 44, e-post tobias.bergkvist@polisen.se (tillgänglig från 13/1) och stf Enhetschef Karin Blegel, telefon 010-565 32 39, e-post karin.blegel@polisen.se

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Maria Uebel, telefon 073-803 48 76, e-post maria.uebel@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Seko Polisen, Saco-S, ST nås via Polismyndighetens växel: 114 14.

Övrig information

Anställning

– Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

– Placering Göteborg

– Förtroendearbetstid tillämpas

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 24 januari 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med referensnummer A652.564/2019 i mailets ärendemening.

I din ansökan vill vi att du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med referensnummer A596.797/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med drygt 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen