Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polismyndigheten söker gruppchef till Gränspolisen med placering i Malmö

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

08 februari 2019

Ansök senast

01 mars 2019

Referensnummer

C25106/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Regionala operativa enheten i region Syd (ROE) består av Regionledningscentralen (RLC), Polisens kontaktcenter (PKC), Operativa sektionen, Sektionen för insatsstyrkan, Trafikgruppen och Gränspolissektionen (GPS).

Regionala operativa enheten ansvarar för gränskontrollverksamheten i region Syd. Verksamhetens personal tjänstgör för närvarande i Malmö, Helsingborg, Växjö, Kalmar, Karlshamn och Ronneby samt på flygplatserna Malmö Airport (Sturup) och Småland Airport (Växjö).

Vid sektionen arbetar vi med gränspoliskontroll, verkställigheter, inre utlänningskontroll samt utredning och spaning inom utlänningslagens område. Sektionen arbetar även med internationella efterlysningar och andra internationella ärenden kopplade till gränspolisfrågor. Gränspolisens permanenta organisation förväntas beslutas inom kort och är i nuläget indelad i fyra interimistiska sektioner;

- Gränskontroll Syd
- Flygplatserna (Malmö Airport, Småland Airport)
- Verkställighetsutredningar
- Spanings- och brottsutredningar

Vi söker dig som vill arbeta som chef för Gränsspaningsgrupp 6 med placering i Malmö.

Gruppen ingår i Spanings- och brottsutredningssektionen och arbetar med/ansvarar för spaning i huvudsak inom området inre utlänningskontroll, i syfte att öka antalet verkställigheter. Det förekommer även spaning och ingripande gentemot annan gränsöverskridande brottslighet men även i samband med andra allmänpolisära intressen. Vid behov kan du även komma att tas i anspråk för andra gränspolisiära arbetsuppgifter.

Arbetet bedrivs till stor del genom riktade insatser. Dessa ofta tillsammans med andra polisiära enheter men även till stor del tillsammans med andra myndigheter och aktörer. En stor del av arbetet utförs i de av Polismyndigheten benämnda "utsatta områdena".

Arbetet kommer i huvudsak vara förlagt till din grupps geografiska ansvarsområde i regionen. Vid vissa tillfällen kan du komma att tas i anspråk regionalt och vid enstaka tillfällen även nationellt. Du får således vara beredd på en viss flexibilitet i arbetstiden samt att det förekommer resor inom (och ibland utom) landet, dessa ibland med kort framförhållning.

Som anställd på Gränspolisen har du också möjlighet att ingå i Frontex personal pool gällande EBG-team (European Border Gard team). Arbetsuppgifterna består då i att biträda Schengenstaterna i det gränspolisiära arbetet. Uppdragen kan löpa alltifrån några dagar upp till 9 veckor.

Arbetsbeskrivning

Som chef för gruppen

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du
- Polisexamen
- minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

meriterande
- erfarenhet av spaningsverksamhet
- erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
- chefs-/ledarkskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
- erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Mats Ringsbacka, 010-562 22 98 alt. 070-369 13 76
Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Johanna Tapper, 073-088 38 76

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Syd; Theres Lindgren, 0702-87 89 99
ST region Syd; st.regionsyd@polisen.se
Seko Polisen; Monica Veberg, 0705-49 11 35
SACO-S region Syd; Kjell Frisdal, 070-356 48 71

Övrig information

Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Arbetstidsförläggning: Periodplanering
Placering: Gränspolis 6, Gränspolissektionen, Regionala operativa enheten, region Syd

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till myndigheten för att kunna handlägga din ansökan på ett effektivt och rättssäkert sätt. Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt två år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Observera: Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, ta kontakt med ansvarig HR-konsult Johanna Tapper istället för att registrera dig i systemet.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2019!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen