Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polismyndigheten söker säkerhetschef

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Organisation

Polismyndigheten

Län

Stockholms län

Utlyst

07 februari 2019

Ansök senast

28 februari 2019

Referensnummer

A071.445/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med knappt 30 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Polismyndigheten står inför en omfattande tillväxt de kommande åren samtidigt som kraven på polisen har ökat. En utbredning av den grova brottsligheten, en mer komplex brottsstruktur med fler svåruppklarade brott, ökade krav på polisens kris- och terrorberedskap, en ökande befolkning, gränskontroller och verkställigheter är några viktiga faktorer som påverkar.

Arbetsbeskrivning

Säkerhetschefens uppdrag och ansvar
Polismyndighetens säkerhetsorganisation har nyligen genomgått en översyn och ett förändringsarbete ska sättas igång vintern 2019. Polismyndigheten söker nu en säkerhetschef som ska leda och genomföra förändringsarbetet. Polismyndighetens säkerhetschef ska leda och utveckla säkerheten, medarbetarskyddet, säkerhetsskyddet och informationssäkerheten i hela myndigheten, inklusive utveckling av rutiner och arbetsformer för säkerhetsverksamheten.

Rollen som säkerhetschef innebär omfattande samverkan med olika funktioner inom Polismyndigheten samt med andra myndigheter, såsom t.ex. Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Som säkerhetschef rapporterar du direkt till rikspolischefen samt ingår i Polismyndighetens strategiska ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett samarbetsinriktat, tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Uppdraget innebär även att driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation. Genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

 

Kvalifikationer

Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet som ledare och chef med personalansvar och som är van arbetsgivarföreträdare. Du har flera års erfarenhet av att leda operativ och strategisk säkerhetsverksamhet i en större organisation. Vidare har du också erfarenhet att som chef leda utvecklings- och förändringsarbete inom säkerhetsområdet, bland annat innefattande utveckling av arbetsprocesser och rutiner. Din utbildningsbakgrund består av högskoleutbildning i ett för verksamheten relevant område eller annan utbildning inom säkerhetsområdet i kombination med arbetslivserfarenhet som är relevant för befattningen. Du är van, och har erfarenhet av, att arbeta med samverkan och dialog både inom och utanför den egna organisationen och du har erfarenhet av arbete i ledningsgrupp på strategisk nivå.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med fysisk säkerhet, informationssäkerhet, och säkerhetsprövning och erfarenhet av att utveckla säkerhetskulturen. Kunskap om den offentliga förvaltningens styrning, ledning och organisation är också meriterande.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Erfarenheter, kunskaper och förmågor (ledarkriterier) beskrivs i bifogad kravprofil.

Se hela kravprofilen här.

Kontaktpersoner

Vid frågor om rekryteringsprocessen vänd er till chefsrekrytering@polisen.se eller kontakta HR-strateg Maria Bondestam på telefon 010-56 41 442. Vid frågor om uppdraget vänd er till stabschef Christina Weihe på telefon 010-56 37802.

Fackliga företrädare

För Polisförbundet Göran Malmborg 0703-558 858, för Saco-S, Anders Grönvall 0705-85 57 80, för ST, Pär Renberg 0738-10 90 18 och för SEKO, Karna Tillheden, 0732-490 422.

Övrig information

Anställning

– Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

– Placering i Stockholm

– Beredskap kan förekomma

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref.nr A071.445/2019 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2019

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen