Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef inom fingeravtryck till Nationellt forensiskt centrum i Stockholm

Organisation

Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum

Län

Stockholms län

Utlyst

27 februari 2019

Ansök senast

22 mars 2019

Referensnummer

C25712/2019

Arbetsplatsbeskrivning

NFC Stockholm arbetar i huvudsak med att analysera de spår som kriminaltekniker, lokala brottsplatsutredare och andra poliser samlar in på brottsplatser inom region Stockholm och andra regioner i landet. Det handlar exempelvis om att arbeta med spårsäkring via DNA, identifiering av vapen, framkallning av fingeravtryck, spårfotografering och spårundersökningar. Sektionen arbetar även med personidentifieringsärenden på uppdrag av våra polisregioner/nationella avdelningar och Migrationsverket. Sektionen består av cirka 50 medarbetare och kommer efter en omstrukturering att vara indelad i fyra grupper istället för nuvarande tre grupper.

Nu söker vi en gruppchef som vill leda gruppen som arbetare med kvalitetsgranskning av fingeravtryck för registrering i polisens digitala fingeravtryckssystem (AFIS), datasökning i fingeravtrycksregistret, ID-fastställelse samt handläggning av förfrågningar om förekomst, nationellt och internationellt. Gruppen arbetar även med ärendesamordning, hanterar förfrågningar om foton och ser till att fingeravtrycks- som signalementsregister vårdas. Då lagar och riktlinjer utvecklas mycket inom det aktuella området är medverkan i metod- och kvalitetssäkringsarbete, samt annan utvecklingsarbete viktiga inslag i arbetet. Gruppen består idag av 12 medarbetare.

 

Arbetsbeskrivning

Som chef för Fingergrupp 1

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • ha kontakter med andra myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt
 • samverka internt med andra sektioner och verksamhetsområden
 • ansvara för att lagstiftning kring registerhållning samt offentlighet och sekretess gällande Polismyndighetens fingeravtrycks- och signalementsregister följs

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

 

Kvalifikationer

har du

 • minst 2 års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller chef
 • för funktionen relevant akademisk examen/utbildning såsom exempelvis polisutbildning
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • utbildning inom chefs- och ledarskap är det meriterande
 • erfarenhet/utbildning i projektledning är det meriterande
 • erfarenhet av utredningsarbete är det meriterande
 • erfarenhet av arbete i en ackrediterad verksamhet är det meriterande
 • erfarenhet av att arbeta i olika ärendehanteringssystem är det meriterande
 • erfarenhet av registervård är det meriterande

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av gruppchef Peter Gimle, telefon 070 354 79 54 och ansvarig rekryterande chef Anna Breitholtz Emanuelsson, telefon 072 206 37 04. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: ninwa.youssef@polisen.se.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Per Thollin, 010 56 383 00
Saco-S, Nils Hydén, 010 562 82 42
ST, Helen Tapper, 010 562 81 78
Seko, Ehrenfried Jäschke, 010 562 21 10

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Nationellt forensiskt centrum i Stockholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan 

 

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med ninwa.youssef@polisen.se.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år. 

Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 22 mars 2018!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen