Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till kansliet vid PO Örebro, Region Bergslagen

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Dalarnas län, Örebro län, Värmlands län

Utlyst

28 februari 2019

Ansök senast

20 mars 2019

Referensnummer

A108.366/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Bergslagen omfattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län med Örebro som huvudort. I regionen arbetar ca 1900 medarbetare. Regionen består av tre polisområden med elva lokalpolisområden, tre regionala enheter samt ett kansli.

Vid regionen värnar vi om en god personalpolitik och arbetsmiljö vilket utgör viktiga grunder för vår polisverksamhet. Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund vi utgår ifrån i allt arbete, liksom strävan efter mångfald och likabehandling inom alla områden.

Arbetsbeskrivning

Polisområde Örebros kansli utgör ett stöd till polisområdeschefen genom att planera och följa upp verksamheten. Kansliet samordnar planering av personaluttag till ingripandeverksamheten och andra områdesgemensamma åtgärder gentemot regionen samt samordnar servicefunktionerna inom bland annat vaktmästeri och polisiär utrustning. Polisområdets kansli skall även utgöra ett stöd till chefer och medarbetare i polisområdet, bereda ärenden och vara en länk mellan den regionala och lokala nivån inom ett flertal olika sakområden.

Vi söker nu en chef till kansliet vid PO Örebro. Du är direkt underställd polisområdeschefen och ingår i dennes ledningsgrupp.

Som chef för kansliet vid PO Örebro

ska du

 • stödja polisområdeschefen genom att ansvara för polisområdets planering och uppföljning
 • ansvara för polisområdets samordning av personaluttag till områdesgemensam verksamhet samt andra områdesgemensamma åtgärder inom regionen
 • ansvara för polisområdets servicefunktioner
 • samordna polisområdets externa service som bedrivs vid lokalpolisområderna
 • ingå i polisområdets ledningsgrupp
 • efter utbildning ingå i regionens polischefsberedskap
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • kan eventuellt komma att gå in som PO chef Örebro vid behov

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • polisexamen  

besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Elisabeth Anestad 010-5673686. Information om rekryteringsprocessen lämnas av Annelie Alverslid 072-2065699

Fackliga företrädare

Robert Pettersson - Polisförbundet, Jeanette Hultman - Saco-S , Åke Eriksson - ST, Monika Hedin - SEKO. Ni når dessa genom växeln 11414

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering Örebro

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A108.366/2019 i mailet ärendemening. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/

Varmt välkommen med din ansökan senast den 20 mars 2019!

Till toppen