Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef för Forensisk grupp vid Utredningsenheten i Region Öst

Nu söker vi gruppchef för Forensisk grupp vid Utredningsenheten i Region Öst med placering i Linköping

Organisation

Polisregion Öst

Län

Jönköpings län, Östergötlands län, Södermanlands län

Utlyst

25 februari 2019

Ansök senast

27 mars 2019

Referensnummer

A093.927/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Öst har drygt 2000 anställda. Regionen består av tre polisområden; Södermanland, Östergötland och Jönköping samt fyra regionala enheter; regionkansli, utredningsenheten, operativa enheten och underrättelseenheten.

Forensiska sektionen, som ingår i den regionala utredningsenheten, är uppbyggd av 6 grupper, varav fyra är forensiska grupper med traditionell kriminalteknik som verksamhetsområde. Den femte och sjätte gruppen är regionala IT-forensiska grupper med personal lokaliserade i hela regionen. Totalt omfattar sektionen drygt 70 medarbetare.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för kriminalteknikerna, de lokala brottsplatsundersökarna och den administrativa funktionen i Forensikgrupp 4 med placering i Linköping.

Som gruppchef kommer du ingå i sektionens ledningsgrupp där du bidrar till ett positivt utvecklingsklimat och ett samarbete baserat på en helhetssyn.

 

Som gruppchef ansvarar du för det systematiska arbetsmiljöarbetet, lokala inköp samt planering och uppföljning av gruppens arbete utifrån övergripande målsättningar. Du ansvarar för en vardaglig ledning av gruppen och drivandet av ett ständigt pågående utvecklingsarbete där medarbetaren utgör en central funktion.

Kvalifikationer

ska du

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs

- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

- ingå i sektionens ledningsgrupp

- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

- Verka som chef och ledare för en konsultativ spetskompetens där det interna arbetet och utvecklingen visar sig i positiva effekter även utanför den egna organisationen.

är du

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

- minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande

- Polisexamen

- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet

- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Läs hela kravprofilen här.

När vi
anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och
ledarskapsförmågor.
Som en
del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget
lämnas av Mikael Lilja, chef Forensiska sektionen, 010- 566 57 94.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Lisa Sköld, 010-566 57 91.

Fackliga företrädare

ST Nina Wenegård, nås via 114 14

Polisförbundet, nås via 114 14

Saco-S, nås via 114 14

 SEKO Jan Tuvesson, 0761-349310

Övrig information

Anställning

–        Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

–        Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

–        Placering i Linköping

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

 

Ansökan

Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.ost@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A093.927/2019 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

 

Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

 

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

 

Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/.

 

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 27 mars 2019!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen