Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till vapengruppen, Nationellt forensiskt centrum i Linköping

Organisation

Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum

Län

Östergötlands län

Utlyst

27 februari 2019

Ansök senast

22 mars 2019

Referensnummer

A109.111/2019

Arbetsplatsbeskrivning

NFC söker två gruppchefer till vapengruppen vid Kemi- och tekniksektionen NFC vid laboratoriet i Linköping. Gruppen består idag av 22 forensiker och laboranter och ska nu delas i två grupper.

Gruppen arbetar i huvudsak med att redovisa resultat från undersökning av vapen och vapenrelaterade spår på kulor, patronhylsor. Även rekonstruktion och skjutningsrelaterade skador på material från brottsplatser hanteras av gruppen. I ärendeverksamheten är mikroskopering en betydande del av verksamheten. Gruppen har ett stort nationellt engagemang och frågor som metodval, gränsdragningar vid vapenlagens tillämpning och trender i illegala vapeninnehavet är vanligt förekommande.

Verksamhetsutveckling och utbildning för olika intressenter inom rättsväsendet utförs av gruppen.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef för vapengruppen

ska du

• ha personalansvar
• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
• ingå i sektionens ledningsgrupp
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
• samverka med den andra vapengruppens gruppchef för att gemensamt planera och utveckla verksamheten
• ha kontakter med andra myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt
• samverka internt med andra verksamhetsområden och sektioner
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du
• verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
• arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
• ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

  • minst ett års erfarenhet av chefs- och ledarskap
  • för funktionen relevant naturvetenskaplig examen/utbildning på master/magisternivå eller motsvarande kompetens arbetsgivaren finner likvärdig
  • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
  • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

  • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
  • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
  • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
  • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
  • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
  • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Anders Åström, sektionschef 010-56 282 12. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: ninwa.youssef@polisen.se.

Fackliga företrädare

För Polisförbundet: Per Thollin 010-5638586, för Saco-S: Nils Hydén 010-5628242, för ST: Heléne Tapper 010-5628178 och för SEKO: Ehrenfried Jäschke 010-5622110.

Övrig information

Anställning
• Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
• Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
• Placering vid Nationellt forensiskt centrum i Linköping

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.na@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A109.111/2019 i mailet ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med ninwa.youssef@polisen.se

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.


Varmt välkommen med din ansökan senast den 22 mars 2019!

 

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen