Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Arbetsledare (RLC-befäl utan personalansvar) till Regionledningscentralen (RLC)

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

04 januari 2019

Ansök senast

16 januari 2019

Referensnummer

C24237/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Stockholms regionledningscentral, RLC, är en arbetsplats i händelsernas centrum. RLC ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen och bedriver ett aktivt utvecklingsarbete av såväl verksamhet som arbetsklimat. RLC är navet i regionens blåljusverksamhet och hanterar idag ca 1,4 miljoner telefon- och radioanrop, samt ca 450 000 händelserapporter per år. Här leds och planeras dessutom alla större händelser i regionen.

Arbetsplatsen är förlagd på Kungsholmen och består av 3 sektioner där RLC-operatörer, RLC-befäl, gruppchefer, vakthavande befäl, regionala insatsledare samt stödverksamheter arbetar sida vid sida.

Nu söker vi arbetsledare till RLC Region Stockholm.

Arbetsbeskrivning

Arbetsledare RLC ansvarar, under ledning av vakthavande befäl, för den löpande driften i regionledningscentralen och ledningen av den händelsestyrda verksamheten i regionen. Arbetsledare RLC arbetsleder ett begränsat antal operatörer och ger dem fortlöpande stöd i hanteringen av enskilda ärenden, men har inte personalansvar.

I arbetet som arbetsledare RLC ingår bl. a. att göra prioriteringar i tveksamma eller komplicerade ärenden, fatta beslut om omprioriteringar, kvalitetssäkra operatörernas arbete samt följa upp och avsluta händelserapporter. Vid grövre brott eller allvarligare händelser ska arbetsledare RLC kunna hantera ett enskilt ärende och utöva initial operativ ledning av de yttre resurserna.

Arbetsledare RLC leder den händelsestyrda verksamheten i nära samverkan med yttre befäl, jourhavande förundersökningsledare i polisområde och förundersökningsledare vid PKC. Arbetsledare RLC ansvarar även för att dela RLC:s operativa lägesbild i samband med polisområdenas utsättningar samt fortlöpande hålla PKC och växel underrättad om information som har eller kan komma att få stor inverkan på polisens samlade frontdeskverksamhet.

Arbetsledare RLC fattar myndighetsbeslut enligt delegationsordning samt ansvarar för att enskilda ärenden hanteras enligt gällande författningar och i enlighet med polisens nationella mål och de mål som enligt myndighetens nya styrmodell har utarbetats av medarbetare och chefer vid regionledningscentralen.

Kvalifikationer

 • Polisutbildning, i enlighet med Polisförordning (2014:1104).
 • Kunskap i MS Office-paketet.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift
 • Erfarenhet som arbetsledare/arbetsledning
 • Bred polisiär erfarenhet från olika delar av polisens verksamhet
 • Kunskap om polisens styrning och uppdrag i samhället samt relevanta regelverk för polismyndighetens verksamhet.

 

Meriterande

 • Erfarenhet av utrednings- och lagföringsverksamhet
 • Erfarenhet från insatsplanering och tjänstgöring i ledningsstab vid särskild händelse
 • Operatörsutbildning enligt FAP 140-1Ledarskapsutbildning, direkt nivå/motsvarande
 • Kunskap om operativ ledning Kunskap om utredning och lagföring och metoder enligt Polisens nationella utredningsdirektiv (PNU)
 • Kunskap i relevanta IT-stöd (Storm MA/Cortex/Karta m.fl.

 

 Personliga egenskaper

 • Förmåga att skapa väl fungerande arbetslag som kan upprätthålla en hög tillgänglighet och ge medborgarna ett bra bemötande och god service
 • Förmåga att via RLC-operatörer leda och ge yttre resurser erforderligt stöd för att fullgöra tilldelade uppdrag.
 • Förmåga att självständigt kunna fatta beslut inom ramen för operativ ledning och delegationsordning
 • Ha tillit och förtroende för människors förmåga och vilja att bidra
 • Förmåga att kommunicera tydligt och rakt och vara lyhörd, vilket inkluderar förmågan att läsa av medarbetarnas reaktioner i enskilda ärenden
 • Förmåga att lyssna, föra konstruktiv dialog, samverka och fatta beslut
 • Förmåga att verka i enlighet med Polisens värdegrund, medarbetarpolicy och ledarkriterier

 

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner

Karin Berggren sektionschef tfn 070-3352120

David Holgersson chef tfn 072-538 05 90

Fackliga företrädare

Ann-Sofi Ahlgren Polisförbundet,  tfn 070-942 99 67

Anders Nestius ST tfn 010-56 407 52

Fiasel Jafri SEKO Polisen, tfn 070-649 64 90

Övrig information

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Sista ansökningsdag är 16 januari 2019. Ansök i form av CV samt personligt brev. Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddad identitet eller annan information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, ta kontakt med ansvarig HR-konsult: Monika Gråhammar tfn 0725118829.

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen