Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef lokalpolisområde Södra Ångermanland, Placeringsort Härnösand

Organisation

Polisregion Nord

Län

Västernorrland län

Utlyst

09 januari 2019

Ansök senast

31 januari 2019

Referensnummer

C24244/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Nord består av Sveriges fyra nordligaste län (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län) varav varje län utgör ett polisområde. Regionen består av dessa fyra polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli. Huvudort för Polisregion Nord är Umeå. Regionen leds av en regionpolischef. I Polisregion Nord arbetar ca 2 000 medarbetare.

PO Västernorrland innefattar tre lokalpolisområden LPO Medelpad, Norra Ångermanland och Södra Ångermanland samt en utredningssektion där grova brott, jourhavande FU-ledning, spaning, BINR och bedrägeri ingår. Lokalpolisområde Södra Ångermanland har verksamhetsgrupper inom stöd-service, BF-IGV samt utredning. Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommuner ingår i lokalpolisområdet.

Arbetsbeskrivning

Som chef för lokalpolisområdet är du direkt underställd chefen för polisområde Västernorrland. Då du ingår i ledningsgruppen för polisområdet har du stora möjligheter att vara med och påverka hur verksamheten i polisområdet utvecklas och utformas. Vi söker dig som har minst ett par års erfarenhet av att driva och leda en komplex organisation genom, och tillsammans med andra chefer, på minst indirekt nivå.

Som chef för lokalpolisområde Södra Ångermanland:

ska du

- ingå i polisområdets ledningsgrupp

- tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva polisområdets långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete

- ansvara för lokalpolisområdets operativa verksamhet och ansvara för enhetens resultat

- leda lokalpolisområdets ledningsgrupp

- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

- tillsammans med medarbetarna bedriva en verksamhet som utgår från den lokala problembilden och omvärldsbevakning

- ansvara för en utvecklad samverkan med kommun och andra aktörer

- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

- verksamhetsansvarig, genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

- arbetsgivare, du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

- ledare, utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

- Arbetsmiljöansvarig för lokalpolisområdets personal

Kvalifikationer

har du

- ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer. Erfarenheten ska ha varit under den senaste femårsperioden

- ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet

- erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten

- ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå

- polisutbildning

besitter du

- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer

- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

- förmågan att samverka med andra chefer för att med gemensamma ansträngningar nå gemensamma resultat

- förmågan att arbeta självständigt

Se hela kravprofilen under relaterade dokument

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper, ledarskap och förmåga att samarbeta både internt och externt. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Kenneth Bergquist, Chef Polisområde Västernorrland 070-3123542. Information om rekryteringsprocessen lämnas av Chefsrekryterare Hanna Frummerin 072-2352196

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare från Polisförbundet region Nord, SEKO polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord, samtliga nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper, ledarskap och förmåga att samarbeta både internt och externt. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara.

Kontaktpersoner

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll och säkerhetsintervju enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till myndigheten för att kunna handlägga din ansökan på ett effektivt och rättssäkert sätt. Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt två år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost till Polismyndigheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Varmt välkommen med din ansökan senast 31 januari!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen