Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till förvaltningsrättsgrupp 1 vid rättsenhet Nord

Organisation

Rättsavdelningen

Län

Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrland län

Utlyst

30 januari 2019

Ansök senast

24 februari 2019

Referensnummer

A056.984/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Rättsavdelningen är en nationell avdelning inom Polismyndigheten med ca 750 anställda. Avdelningen består av en enhet för rättslig styrning och stöd, en enhet för informationsförvaltning, en enhet för förvaltningsrätt, sju regionalt placerade rättsenheter samt ett kansli placerat i Stockholm.

Rättsenhet Nord är en av de sju regionalt placerade rättsenheterna och har drygt 70 anställda. Vid enheten finns en grupp inom respektive verksamhetsområde rättstillämpning och informationsförvaltning samt en sektion med fyra grupper inom förvaltningsrättens område.

Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för gruppen förvaltningsrätt 1 och som stimuleras av ledarskap och arbete med kvalificerad ärendehandläggning samt vill vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag inom Sveriges största myndighet.

Arbetsbeskrivning

Den grupp du är chef för ansvarar bland annat för handläggning av ärenden enligt ordningslagen som reglerar frågor om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt allmän ordning och säkerhet i övrigt på offentliga platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. Ordningslagen är en viktig del av polisens ordningshållande verksamhet och ger möjlighet att bland annat uppställa villkor för offentliga arrangemang, dels vid exempelvis stadsfestivaler och danstillställningar, men även vid demonstrationer. Vidare ansvarar gruppen för handläggning av ärenden enligt lagen om felparkeringsavgift vilket i huvudsak innebär utredning och bedömning vid bestridande av parkeringsanmärkningar.

Som gruppchef kommer du, utöver att leda gruppen, att handlägga och fatta beslut i förekommande ärenden, ha nära kontakt med övriga verksamhetsområden inom polisen, kommunala nämnder och förvaltningar, övriga myndigheter samt delta vid tillsyn av olika arrangemang etc.

Det geografiska ansvarsområdet för gruppen omfattar de fyra nordligaste länen vilket innebär att du kommer att resa för att träffa en del av dina medarbetare och samverkanspartners. Vi ser helst att du arbetar i Umeå, men även andra orter i region Nord är möjliga placeringsorter.   

Som chef för förvaltningsrätt 1 vid rättsenhet Nord:

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för gruppens resultat
 • tillsammans med dina medarbetare driva verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till engagemang, samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • handlägga och fatta beslut i förvaltningsrättsärenden

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential
 • kontaktskapare – du tar initiativ till, och upprätthåller, ett brett nätverk av samverkanspartners, både intern och externt

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du

 • för funktionen relevant högskoleutbildning innehållande juridik
 • minst ett års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef med formellt personalansvar
 • erfarenhet av handläggning av förvaltningsrättsärenden
 • körkort B
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten  

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom rättsväsendet eller annan offentlig myndighet. Eftersom region Nord är ett vidsträckt geografiskt område är det även en fördel om du har lett personal på distans. 

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av Sara Sjöholm, tillförordnad sektionschef, telefon 010 568 36 72.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Saco-S, Kent Svärd, telefon 010 563 42 11
Polisförbundet, Sofia Ask, telefon 010 563 87 10
ST, Johan Gertz, telefon 010 567 70 92
Seko Polisen, Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placeringsort Umeå eller annan lämplig ort i region Nord
 • Resor förekommer i anställningen  

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 24 februari 2019. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med referensnummer A056.984/2019 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost. Glöm inte att märka din ansökan med referensnummer A056.984/2019.

 

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen..

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 24 februari 2019!

Till toppen