Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polismyndigheten söker Gruppchef Grova brott (polis) till Karlstad

Välkommen till oss på Grova brott! Vi söker nu dig som är polis och som vill arbeta som gruppchef för grova brottsgruppen. Tjänstgöringsort är Karlstad.

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Värmlands län

Utlyst

31 januari 2019

Ansök senast

18 februari 2019

Referensnummer

C24746/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Bergslagen består av polisområdena Dalarna, Värmland och Örebro län, där Örebro är huvudort. Cirka 1900 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 43 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i tre Polisområden, en regional Utredningsenhet, en regional Operativ enhet, en Underrättelseenhet och ett Regionkansli. I Polisområdena finns Lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. 


Polisområde Värmland är indelad i fyra lokalpolisområden samt en utredningssektion. Totalt är vi ca 390 medarbetare inom polisområdet. Vid utredningssektionen arbetar ca 75 medarbetare inom bedrägeri, grova brott, brott mot barn, brott i nära relation, utredningsjour och spaning. 


Verksamhetsuppdraget 
Utredningsgruppen Grova brott har ansvaret att hantera de brott som enligt den nationella brottskodskatalogen ska utredas på polisområdesnivå. Inom gruppen ska kompetensen finnas att hantera metodstödet för utredning av grova våldsbrott där en PUG-organisation ska aktiveras vid komplicerade brottsutredningar. Grova brottsgruppen består för närvarande av en gruppchef, fu-ledare, utredare samt ärendeanalytiker. 

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef vid Utredningssektionen och Grova brott 


ska du 
• leda och fördela gruppens utredningsuppdrag tillsammans med gruppens förundersökningsledare/spaningsledare 
• ingå i sektionens ledningsgrupp 
• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs 
tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete 
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare 
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar 
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten 


är du 
• verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter 
• arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa 
• ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential 

Kvalifikationer

Som gruppchef vid Utredningssektionen och Grova brott 

har du 

 • polisexamen enligt polisförordningen 
 • ett antal år med polisiär erfarenhet 
 • minst 6 månader aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare eller liknande ledningserfarenhet 
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet som grov organiserad brottslighet, utredning 
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten 


är det meriterande om du har 

 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt-, indirekt- eller strategisk nivå
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum 
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen 
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet 


besitter du 

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten 
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang 
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter 
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv 
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten 
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit 


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. 

Se hela kravprofilen här 

Kontaktpersoner

Rose-Marie Flood, Chef Utredningssektionen PO Värmland, 010-5670357, 070-6097358

Fackliga företrädare

Fackliga representanter för Polisförbundet, SACO, SEKO och ST nås via växeln 114 14

Övrig information

Anställning 
• Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. 
• Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. 
• Placering är Grova brott, Utredningssektion, PO Värmland med placering i Karlstad 
• Omfattningen är heltid, veckoplanerad arbetstid VP 5:2. 


Ansökan 
Välkommen med din ansökan i form av utförligt CV och personligt brev. Sista ansökningsdag är 18 februari. 


Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd så ta kontakt med ansvarig HR-konsult Helén Alenfors, nås via Polisens växel 114 14. 


Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll och säkerhetsintervju enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap. 


Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till myndigheten för att kunna handlägga din ansökan på ett effektivt och rättssäkert sätt. Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt två år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter 

 

Polismyndigheten 
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. 
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se 


Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 


Varmt välkommen med din ansökan senast 18 februari! 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen