Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till Lokalpolisområde Umeå, Polisområde Västerbotten

Polisregion Nord omfattar fyra län som täcker 55 procent av Sveriges hela yta och sträcker sig från kust till fjäll, från midnattssol till snö, från städer till glesbygd.

Organisation

Polisregion Nord

Län

Västerbottens län

Utlyst

28 januari 2019

Ansök senast

18 februari 2019

Referensnummer

C24778/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Nord har ca 2000 anställda och består av fyra polisområden, två regionala enheter, en underrättelsesektion samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Regionen är indelad i 12 lokalpolisområden som arbetar med lokala mål. Verksamheten är omfattande som innefattar en stor bredd på arbetsuppgifter och bedrivs nära medborgarna.

Inom lokalpolisområdets verksamhet finns BF-IGV som hanterar den händelsestyrda och planlagda verksamheten dygnet runt. BF-IGV är även en del av lokalpolisområdets arbete med Medborgarlöften och andra trygghetsskapande åtgärder. Inom lokalpolisområdets verksamhet finns utredningsgrupper som hanterar och ansvarar för en stor del av utredningsverksamheten inom lokalpolisområdet.

Polisområde Västerbotten har verksamhet i hela Västerbottens län fördelat på tre lokalpolisområden, en utredningssektion samt ett polisområdeskansli.

Vi söker nu en gruppchef till lokalpolisområde Umeå, PO Västerbotten.

Arbetsbeskrivning

Att inom sitt verksamhetsområde planera, leda och fördela arbetet utifrån Polisområdets och lokalpolisområdets beslutade verksamhet och inriktningar. Arbetsuppgifterna innebär ett verksamhetsansvar, arbetsgivaransvar och en aktiv ledarroll.

Som gruppchef kommer du att ha en grupp medarbetare från LPO Umeå som kommer arbeta med nationell ingripandespaning (NIGS) samt med områdespolisverksamhet.

Din roll som gruppchef är att tillsammans med andra gruppchefer inom LPO Umeå ansvara och utveckla verksamheten inom Lokalpolisområdet. Du ska i samverkan med andra, både externt och internt utveckla verksamheten. Du ska ha en helhetssyn på polisens uppdrag där medborgarna och det medarbetardriva utvecklingsarbetet är i fokus.

Som gruppchef inom Lokalpolisområde Umeå

Du ska:

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs

- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

- ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp

- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Du är:

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.

- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

- Minst 6 månaders erfarenhetav att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande

- Polisexamen

- Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet

- Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.

Du besitter:

- förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare

- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer

- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Läs hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.

Kontaktpersoner

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-partner Sanny Hansson, 072-7030544.

Mer information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Ronny Adolfsson tel: 070-689 25 95 eller Helén Kelly 070-302 54 68.

Fackliga företrädare

Polisförbundet Nord: Mattias Borin

ST: Susanne Norlin Edström

SACO: Ingegerd Nilsson-Ramm

SEKO: Ehrenfried Jäschhe

Nås via polisens växel 11414

Övrig information

Tillsvidare anställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Placering vid Lokalpolisområde Umeå, placeringsort Umeå. 

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Du skapar ett konto första gången du ansöker. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

 Polisen arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas tillvara. Vi eftersträvar en jämnare könsfördelning bland våra chefer, därför uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka.

 

 

 

 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen