Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till insatsstyrkan grupp 1, Operativa Enheten, Region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

04 juli 2019

Ansök senast

31 juli 2019

Referensnummer

A346.626/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Operativa enheten i region Väst arbetar med olika polisoperativa specialfunktioner och med hela regionen i fokus. Enheten har ca 800 medarbetare och består av sex sektioner: gränspolissektionen, trafiksektionen, insatsstyrkan, polisens kontaktcenter (PKC), regionledningscentralen (RLC) samt operativa sektionen.

Insatsstyrkan Väst är en arbetsplats som är en del av det nationella insatskonceptet (NIK). Insatsstyrkan Väst finns tillgänglig med insatskapacitet dygnet runt. Arbetsplatsen präglas av en stark gemenskap som regionalt och nationellt har att hantera utmanande arbetsuppgifter med koppling mot särskilt farliga och/eller komplicerade situationer. Insatsstyrkan Väst har en tydlig vision och värdegrund som ett fundament i verksamheten. Som medarbetare på insatsstyrkan Väst har man stor påverkan för utveckling av insatsstyrkan Väst framtid.

Arbetsbeskrivning

Insatsgrupp 1 består av bl.a. insatsledare, teknikledare och förhandlingskoordinator. Som gruppchef leder du arbetet och har ett övergripande ansvar för samordning, genomförande, planering och uppföljning av den operativa verksamheten. Vid behov skall du även kunna verka som ställföreträdande sektionschef under dennes frånvaro.

Som chef för insatsgrupp 1

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens förändrings-och utvecklingsarbete ur både ett kort och långsiktigt perspektiv
 • som operativt ansvarig på insatsstyrkan Väst ansvara för den operativa verksamheten genom att på indirekt nivå planera, leda och genomföra insatsstyrkans operativa verksamhet i samråd med insatsledare och sektionschef
 • ansvara för insatsstyrka Väst interna stabsverksamhet samt vid behov representera sektionen vid regional stabsverksamhet
 • arbeta strategiskt i samverkan med polisiära och externa samverkanspartners
 • ingå i insatsstyrkan Väst sektionsledning tillsammans med sektionschef och utbildningsansvarig
 • ingå i ledningsgrupp och vid behov stödja sektionschefen i övriga ledningsforum
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar i syfte att verka för en attraktiv arbetsplats
 • samverka med regionens operativa ledningsfunktioner
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten i allmänhet och insatsstyrkan Väst i synnerhet
 • utöva ett ledarskap som överensstämmer med insatsstyrkans värdegrund och säkerställa att denna efterlevs i det dagliga arbetet

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för insatsgrupp 1

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen, i enighet med Polisförordningen (2014:1104)
 • aktuell erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet
 • godkänd grundutbildning som insatsoperatör från piketen, regional förstärkt eller nationell förmåga (meriterande)
 • erfarenhet av att i insatssammanhang leda den ingripande verksamheten på indirekt nivå (meriterande)

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.

Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av sektionschef Ulf Hallberg.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Nathalie Ahlbin.

Båda nås via polisens växel 114 14.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen nås via växel, 114 14.

Övrig information

 • Tillsvidareanställning som poliskommissarie med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid region Väst, Operativa enheten, Insatsstyrkan
 • Arbetsställe: Polishuset Skår, Sankt Sigfridsgatan 89, Göteborg
 • Flextid, heltid.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I detta fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 31 juli via e-post till jobb.vast@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A346.626/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att ta kontakt med ansvarig HR-konsult, se kontaktuppgifter ovan.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen