Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polismyndigheten söker gruppchef till HR- avdelningen vid polisregion Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

10 juli 2019

Ansök senast

12 augusti 2019

Referensnummer

A358.466/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är indelad i polisregioner och avdelningar. HR-avdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för ett verksamhetsdrivet, professionellt, tillgängligt och likvärdigt HR-stöd. Inom HR-avdelningen arbetar ca 800 medarbetare på olika orter i landet och bl.a. inom Polisregion Väst.

HR-avdelningens främsta uppgift är att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens korta och långa mål. Ansvaret omfattar följande områden: arbetsgivarpolitik/avtal, chefs- och medarbetarskap, arbetsmiljö och kompetensförsörjning inklusive Polismyndighetens utbildningsverksamhet. Vidare ansvarar avdelningen för värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna.

HR i region Väst har i uppdrag verka för att de myndighetsgemensamma målsättningarna inom kompetensförsörjning, chefs- och medarbetarskap, arbetsmiljö och arbetsgivarutveckling implementeras i regionen. HR region Väst leds av en HR-chef och en gruppchef. I gruppen finns HR-konsulter med olika inriktningar samt HR-partners. Polisregion Väst består av Västra Götaland och Halland län. Regionens huvudort är Göteborg. I regionen arbetar ca 4 800 medarbetare.

Arbetsbeskrivning

HR väst utgör ett strategiskt och verksamhetsnära HR-stöd i regionens polisområden och enheter, vilket bland annat innefattar att driva och implementera HR-processer i verksamheten. HR väst stöttar regionens chefer i alla förekommande HR-frågor t ex kompetensförsörjning, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar, lönebildning, arbetsrättsliga frågor och andra villkorsfrågor. 

Som gruppchef kommer du i samarbete med HR-chefen, medarbetare och andra samverkanspartners att driva, utveckla, samordna och följa upp arbetet inom HR väst. Du stöttar dina medarbetare i det dagliga HR-arbetet och du kan även komma att ha huvudansvar för vissa processer/områden. Fördelning av uppdrag och personalansvar görs i samråd med HR-chefen och kan variera beroende på aktuella uppdrag. Arbetet innebär ett stort eget ansvar och kräver förmågan att självständigt driva arbetet framåt. HR-avdelningen i region Väst har medarbetare på flera orter, vilket innebär vissa tjänsteresor. Du behöver också känna dig trygg i rollen som chef på distans.

Totalt arbetar ett 15-tal medarbetare i HR Väst och som gruppchef kommer du att ha ett direkt personalansvar för flertalet av dessa. Som gruppchef kommer du att bli en del av ett kompetent och drivet gäng kollegor med god samhörighet och ett positivt arbetsklimat.

Som gruppchef vid HR-avdelningen med placering i Göteborg inom polisregion Väst

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • arbeta nära HR-chefen för att tillsammans skapa förutsättningar för ett högkvalitativt HR-stöd inom regionen 

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef vid HR-avdelningen med placering i Göteborg inom polisregion Väst

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare alternativt från en roll där du lett större HR-projekt av strategisk karaktär  
 • för befattningen relevant akademisk examen alternativt annan utbildning i kombination med längre erfarenhet inom HR som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • flerårig erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet, dvs. brett, konsultativt HR-arbete inom offentlig verksamhet
 • god kunskap om den statliga arbetsgivarpolitiken och en förmåga att tillämpa denna för att uppnå önskvärda effekter i verksamheten
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten  

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas Ann Hagberg (v.28-30), Charlotta Nordberg (v. 31) och Emma Höglund (v. 32). Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsulter Kajsa Hård (v. 32) och Nathalie Ahlbin (v. 30-31). Du når samtliga via Polisens växel, telefon 114 14.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST Polisen, SEKO Polisen, nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Placering vid HR-avdelningen med tjänstgöringsort Göteborg
 • För denna befattning tillämpas förtroendearbetstid 

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 12 augusti 2019 via e-post till jobb.vast@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A358.466/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information, ta kontakt med ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2019!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen