Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till Verksamhetsstyrning och Analys vid regionkansli Mitt

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län

Utlyst

04 juli 2019

Ansök senast

12 augusti 2019

Referensnummer

A712 A321.454/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Mitt består av Uppsala, Västmanland och Gävleborgs län och är uppdelat i tre polisområden, tre regionala enheter samt ett regionkansli. Kansliet har sitt huvudsäte i Uppsala och leds av en regionkanslichef. Kansliet består av sju grupper med ett femtiotal medarbetare. Kansliet utgör ledningsstöd till regionledningen samt stöd till övrig verksamhet. Arbetet på kansliet bedrivs brett och består av bland annat av att bereda, planera och samordna verksamheten inom hela regionen. Inom regionkansliet pågår ett utvecklingsarbete av verksamheten som i nuläget har resulterat till förändring av VSA gruppens uppdrag enligt nedan. Verksamhetsförändringarna genomförs under hösten i samverkan med gruppchefen.

I VSA-gruppens specifika uppdrag ingår bland annat verksamhetsuppföljning, regional samordning samt intern styrning och kontroll. Uppföljning av verksamheten sker genom både kvalitativa och kvantitativa metoder såsom processbaserade uppföljningar, uppföljning av genomförda aktiviteter eller sammanställning av olika data från Polisens system. Inom gruppen finns samordning för BF, utredningsverksamhet, serviceverksamheten, it, utbildningsfrågor, regional övergripande planering samt inriktning 2024. 

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef för Verksamhetsstyrning och analys

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i regionkansliets ledningsgrupp och i regionens ROLG
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • vara ett stöd för verksamheten och särskilt regionledningen

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

du har

 • minst två års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • för funktionen relevant examen/utbildning
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
   

Se hela kravprofilen här;

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.
 

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Lena Tysk Polismästare; 070-332 15 47. Information om rekryteringsprocessen lämnas av Camilla Toft Grahn; 0730-742 556 (semester 15 juli - 12 augusti).

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO nås via polisens växel; 114 14

Övrig information

Anställning

Tillsvidareanställning som kommissarie med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering vid regionkansli Mitt i Uppsala

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med A321.454/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 12 augusti 2019 via e-post till jobb.mitt@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A321.454/2019 i mailets ärendemening.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan med önskan om en trevlig sommar!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen