Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till Polisområde Västerbotten vid Polisregion Nord

Organisation

Polisregion Nord

Län

Västerbottens län

Utlyst

08 juli 2019

Ansök senast

18 augusti 2019

Referensnummer

A340.386/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Nord ansvarar för polisverksamheten i de 44 kommuner som ryms inom Sveriges fyra nordligaste län, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län. Varje län utgör ett polisområde. Polisregionen utgör geografiskt mer än halva Sveriges yta och består organisatoriskt av de fyra polisområdena, tre regionala enheter samt ett kansli. Huvudort för polisregion Nord är Umeå. Polisregion Nord har ca 2 100 medarbetare.

PO Västerbotten ansvarar i sin tur för polisverksamheten i de 15 kommuner som ryms inom Västerbottens län. Organisatoriskt innefattar polisområdet tre lokalpolisområden, LPO Skellefteå (Malå, Norsjö, Skellefteå), Södra Lappland (Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele) Umeå (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Umeå) en utredningssektion samt ett polisområdeskansli. Polisområde Västerbotten har ca 410 medarbetare.

Arbetsbeskrivning

En central del av arbetet som polisområdeschef är att bidra till ökad helhetsförståelse i utförandet av polisens uppdrag. Det ska ta sitt uttryck i ökat gemensamt ansvarstagande och utvecklandet av samarbetet mellan såväl medarbetare som organisatoriska enheter. Syftet är att ytterligare öka polisens samlade förmåga att bekämpa brott och svara mot medborgarnas behov.

 

Som chef för Polisområde Västerbotten vid region Nord

ska du

 • ansvara för polisområdets operativa verksamhet, ekonomi, resultat och långsiktiga utvecklingsarbete
 • ingå i regionens strategiska ledningsgrupp och bidra till regionens samlade uppdrag
 • leda polisområdets ledningsgrupp
 • vid särskilda händelser verka i rollen som kommenderingschef
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
   

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen

har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå

 
besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
   

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Micael Säll Lindahl, telefon 070 597 03 55.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, e-post gunnar.stenvall@polisen.se, telefon 010 564 37 53.

Fackliga företrädare

Polisförbundet Region Nord, Stefan Pettersson 070 298 17 90 (från 15 juli)

ST Region Nord, e-post: st.region-nord@polisen.se

SACO-S Region Nord, e-post: saco-s.regionnord@polisen.se

Seko Polisen Nord, e-post: seko-polisen.nord@polisen.se

Alternativt kan de fackliga företrädarna nås via Polismyndighetens växel, telefon 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polismästare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Umeå

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas senast den 18 augusti 2019 till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A340.386/2019 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Varmt välkommen med din ansökan senast 18 augusti!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen