Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef för Kompetensenheten, HR-avdelningen

Organisation

HR-avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

27 juni 2019

Ansök senast

05 augusti 2019

Referensnummer

A327.262/2019

Arbetsplatsbeskrivning

De nationella avdelningarnas uppdrag är att tillgodose verksamhetens och ledningens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd samt stöd av mer administrativ karaktär inom respektive ansvarsområde. Avdelningarna har funktionsansvaret för all verksamhet inom respektive funktion vilket betyder fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal oavsett var i landet personalen geografiskt är placerad. Funktionsansvaret ska leda till ökad verksamhetsnytta genom att behoven tillgodoses flexibelt, enhetligt och rättssäkert i hela myndigheten.

HR-avdelningen
HR-avdelningens främsta uppgift är att stärka Polismyndigheten som en attraktiv arbetsplats genom att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens kort- och långsiktiga mål. Medarbetare och chefer ska uppfatta att HR bidrar till påtaglig nytta och förbättrade förutsättningar att utföra uppdraget. Ansvaret omfattar områdena arbetsgivarutveckling, förhandling, arbetsmiljö, chef- och medarbetarskap samt kompetensutveckling inklusive Polismyndighetens utbildningsverksamhet. Vidare ansvarar avdelningen för myndighetens personalansvarsnämnd samt värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna. Inom HR-avdelningen arbetar totalt ca 800 medarbetare.

Arbetsbeskrivning

Kompetensenheten består idag av fem sektioner fördelat över de olika regionerna i landet. Polismyndigheten befinner sig i en kraftig tillväxt med ett stort fokus på kompetensförsörjning och kompetensutveckling, där enheten har till uppgift att stödja Polismyndighetens kompetensutveckling på kort och lång sikt. En översyn har precis genomförts av Polismyndighetens utbildningsverksamhet samt utbildningsorganisation och ett förändringsarbete kommer att ske under ledning av dig. Din förmåga att initiera och leda förändring är därför ett krav. Beskriv i ditt CV och personliga brev din erfarenhet av att ha genomdrivit större förändringar med gott resultat.

Ditt uppdrag innebär bland annat att inventera, planera, utveckla och följa upp kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och ekonomi samt att genomföra effektiv och kvalitetssäkrad fort- och vidareutbildning för polisanställda och andra relevanta aktörer. En viktig del av uppdraget är att ansvar för polisutbildningen och antagningsprocessen till polisutbildningen, vilket sker i nära samverkan med de lärosäten som bedriver polisutbildningen samt Rekryteringsmyndigheten som genomför antagningsprocessen. 

Som Chef för Kompetensenheten vid HR-avdelningen i Stockholm

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att Polismyndighetens uppdrag genomförs samt driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för avdelningens resultat
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – tillsammans och genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • för funktionsområdet relevant akademisk examen
 • flera års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings- och utvecklingsarbete
 • gedigen erfarenhet av verksamhetsinriktat HR-arbete inom kompetensområdet
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • med fördel erfarenhet från polisorganisationen eller annan statlig verksamhet

besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån som ett inifrån perspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av tf. biträdande HR-direktör Pernilla Bergman, telefon 0705 - 09 75 35.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Lena Köhlin, telefon 0730 - 74 02 35.

Under semesterperioden vecka 26 – 29 hänvisas till Jenny Hedkvist på HR-avdelningens kansli, telefon 0761 - 49 01 50.

Fackliga företrädare

SACO: Anna Owens, telefon 010 563 48 81
Polisförbundet: Sofia Ask, telefon 010 563 87 10
Fackförbundet ST: Johan Gertz, telefon 010 567 70 92
Seko Polisen: Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

Övrig information

 • Tillsvidare anställning med ett förordnande för befattningen i fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Stockholm i Kvarteret Kronoberg

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 5 augusti. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A327.262/2019 i mailets ärendemening. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen