Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till regionala underrättelsesektionen, Region Öst

Organisation

Polisregion Öst

Län

Östergötlands län

Utlyst

14 juni 2019

Ansök senast

11 augusti 2019

Referensnummer

A259.908/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Öst består av Södermanlands, Östergötlands och Jönköpings län, där cirka 2450 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 35 kommunerna. Verksamheten är organiserad i tre polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli.

Den regionala underrättelsesektionen bedriver strategisk, taktisk och operativ underrättelseverksamhet. Underrättelsetjänsten inhämtar, bearbetar, analyserar och delger underrättelseinformation samt tar fram operativa och strategiska produkter. Sektionen ansvarar för regionens informatörsverksamhet och arbetar med underrättelseinsatser mot grov organiserad brottslighet såväl som mot brottslighet av lokal karaktär i samverkan med berört lokalpolisområde. Verksamheten bedrivs i hela regionen och underrättelseverksamheten skall vara representerad i samtliga lokalpolisområden.

Som chef för underrättelsesektionen i Region Öst kommer du att i allra högsta grad involveras i polisens strategiarbete polis 2024 där vi fokuserar på polisens kärnuppdrag, bygger för framtiden, prioriterar rätt och säkerställer att det brottsutredande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet går hand i hand.

Polismyndigheten går en spännande framtid till mötes. Vill du vara med och ta nästa steg i utvecklingen tillsammans med oss? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!

Arbetsbeskrivning

Som chef för regionala underrättelsesektionen

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva polisområdets långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för sektionens operativa verksamhet/ ansvara för sektionens resultat
 • ingå i regionens strategiska ledningsgrupp
 • leda sektionens ledningsgrupp
 • vid särskilda händelser verka i rollen som kommenderingschef
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen

har du

 • minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • polisexamen
   

besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörerförmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av regionpolischef Ulrika Herbst, nås via chefssekreterare Eva Gad, telefon 010 566 50 20.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Kerstin Sjöberg, Polisförbundet, telefon 070 518 57 60
Rebecca Wennström, ST, telefon 073 097 57 09
Jan Tuvesson, SEKO Polisen, telefon 076 134 93 10
Ove Callheim, SACO-S, telefon 010 568 51 87

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Anställningen kan eventuellt komma att inledas med en provanställning
 • Placeringsort Linköping

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.

I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas senast den 11 augusti 2019 till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A259.908/2019 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen