Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till Forensiska sektionen, RUE, Region syd med placering i Malmö

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

29 juni 2019

Ansök senast

30 augusti 2019

Referensnummer

A323.415/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Den regionala utredningsenheten (RUE) ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Vid RUE utreds bl.a. miljö- och arbetsmiljöbrott, vissa it-brott, större bedrägeriärende, samt grov organiserad brottslighet som är gränsöverskridande. Vid enheten organiseras regionens brottsamordningsfunktion, aktionsgrupper, brottsoffer- och personsäkerhetsarbete, regional spaningsverksamhet, teknikspaning samt den forensiska verksamheten.

Den Forensiska sektionen har idag verksamhet på 10 orter i region Syd med ca 90 medarbetare. Verksamheterna är varierande med kriminalteknik som huvudfokus. Verksamheterna är uppdelade i kriminalteknik och lokusverksamhet. Tjänsten som gruppchef för Forensik 2 med arbetsplats i Malmö innebär arbetsledning av kriminaltekniker och annan personal med arbetsuppgifter inom forensisk station. Rekryteringen av aktuell gruppchefstjänst ska ses som en inledning på bildandet av ytterligare en forensisk grupp vid RUE med placering i Malmö. Planering pågår för att möjliggöra uppstart av gruppen under senare delen av 2019. Det kan inte uteslutas att gruppens lokalisering kan bli på annat tjänsteställe i Sydvästra delen av Skåne i framtiden.

Kriminaltekniken är en framtidsorienterad verksamhet och en viktig del av utredningsprocessen, både när det gäller metoder, teknisk utveckling och kompetenskrav. Teknisk bevisning har stor betydelse i brottsutredningar och bidrar till lagföring och ökad uppklarningsprocent. Vårt arbetssätt kännetecknas av god kompetens, hög tillgänglighet samt ett bra samarbete med kollegor, uppdragsgivare och andra intressenter. Vi är objektiva, opartiska och engagerade i vårt arbete. I region syd pågår för tillfället en större regional översyn gällande forensisk verksamhet där bland annat placering av forensiska stationer ska utkristalliseras och övergripande frågor kring kriminalteknik ska fastställas. Implementeringen av detta och införandet av nya rutiner och samverkansformer kommer att bli en central del för den medarbetare som erhåller aktuell tjänst.

Om du är utbildad kriminaltekniker kvarstår du i beredskapen för regionen.

Funktionen är polisiär då du förväntas kunna verka i yttre tjänst.

Vi söker nu dig som vill arbeta som gruppchef för Forensik 2 på den Forensiska sektionen på RUE i region Syd.

Arbetsbeskrivning

Som chef för gruppen

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • eventuellt ersätta sektionschefen under dennes frånvaro.
   

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen
 • erfarenhet av utredningsverksamhet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

 
besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Det är meriterande om du har drivit- och eller deltagit i samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen samt om du innehar kunskap och erfarenhet inom kriminalteknik.  Meriterande är även om du har erfarenhet av förundersökningsledning och/eller av att utreda grova brott.

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av tf. sektionschef Forensiska sektionen Magnus Mårtensson 0733-483362.

Under veckorna 27-30 lämnas information om rekryteringsprocessen av HR-konsult Ulla Berggren, 0768-938126. Därefter kan du kontakta HR-konsult Bettina Lindén, 0768-938126.

Fackliga företrädare

Seko Polisen , Monica Veberg nås via 070 - 549 11 35

Polisförbundet Malmö, Theres Lindgren nås via 0702-87 89 99

Saco-S och ST nås via Polisens växel

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Forensik 2, Forensiska sektionen, RUE, Region syd med arbetsort Malmö
 • Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse
 • Arbetstid: Dagtid med flexmöjligheter enligt avtal
   

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning  

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.syd@polisen.se senast den 30/8 2019. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A323.415/2019 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta under veckorna 27-30 kontakt med HR-konsult Ulla Berggren. Därefter kan du ta kontakt med HR-konsult Bettina Lindén.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen