Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till Rekrytering och bemanning!

Vi söker nu en Gruppchef till sektionen för Rekrytering och bemanning med placering i Västerås. Sätter du ett stort värde i ett gott ledarskap, drivs och stimuleras av rekryterings-och bemanningsfrågor och vill bidra till Polismyndighetens tillväxtresa?

Organisation

HR-avdelningen

Län

Västmanlands län

Utlyst

03 juni 2019

Ansök senast

20 juni 2019

Referensnummer

A291.831/2019

Arbetsplatsbeskrivning

HR-direkt är en enhet inom HR-avdelningen med bred kompetens som ansvarar för att tillhandahålla ett professionellt, tillgängligt, enhetligt och likvärdigt stöd inom samtliga HR-områden till chefer och medarbetare i hela myndigheten.

HR-direkt består av tre sektioner och har ca 200 medarbetare. Vi söker nu en gruppchef till vår sektion för rekrytering och bemanning inom HR-direkt med placering i Västerås.

Arbetsbeskrivning

Inom ramen för HR-direkts uppdrag ansvarar du för frågor inom området rekrytering och bemanning. Du har personalansvar för ca 15 medarbetare vid det nya kontoret i Västerås och primärt stötta polisregionerna Mitt och Bergslagen. Den geografiska spridningen betyder att det ingår en del resor i ditt arbete. Ditt uppdrag blir att tillsammans med dina medarbetare, och i nära samverkan med verksamheten, skapa förutsättningar för goda arbetsresultat samt driva operativt och strategiskt utvecklingsarbete inom området.  I ditt uppdrag ingår också att fortsätta utveckla gruppens och därigenom även sektionens arbetssätt och leveranser.

Som gruppchef för rekrytering och bemanning ska du även

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för gruppens resultat
  tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en arbetsmiljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten. 

I din roll som gruppchef är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du

 • minst ett par års erfarenhet av att ha arbetat som chef/ledare
  för funktionen relevant akademisk examen eller motsvarande förvärvad erfarenhet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av och kunskap om rekryterings- och bemanningsprocesser från större
 • organisationer eller statlig verksamhet, gärna i rollen som chef


Vi förväntar oss att du har

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit


Se kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Enhetschef Pernilla Rosengren Johansson, tlf 0761-44 24 28

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Emmy Angeklint, emmy.angeklint@polisen.se

Fackliga företrädare

Saco-S: Anna Owens, tel. 076 767 44 70
Polisförbundet: Sofia Ask, tel. 010 563 87 10
ST: Kent Söderlund, tel. 072 221 27 50
Seko Polisen: Karna Tillheden, tel. 010 561 66 27

Övrig information

Anställning

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering HR-direkts kontor i Västerås
Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kommer att genomföras före anställning.

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 20 juni 2019 i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A291.831/2019 i mejlets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Varmt välkommen med din ansökan senast den 20 juni 2019!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen