Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchefer till utredningsenheten Syd, bedrägeri, Kristianstad & Helsingborg

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

26 juni 2019

Ansök senast

11 augusti 2019

Referensnummer

C29066/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Vill du framöver vara med i ett team som utgör spetskompetens i arbetet mot den ekonomiska brottsligheten och i arbetet mot den organiserade brottsligheten?

Vi söker nu två gruppchefer till sektionen. En gruppchef till Helsingborg samt en gruppchef till en nytillsatt grupp i Kristianstad. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade kollegor att utvecklas och få nya erfarenheter samtidigt som ditt arbete bidrar till polisens mål om att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Syd består av Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Regionens huvudort är Malmö. I regionen arbetar ca 4 900 medarbetare.

Sektionen för utredning av bedrägeribrott är en regional sektion, organiserad vid RUE, regional utredningsenhet, region Syd. Sektionen verkar över hela regionen och ansvarar i huvudsak för brott mot 9-10 kap. BrB och Bidragsbrottslagen, Lag om straff för penningtvättsbrott, mm. Ärendena är såväl polisledda som åklagarledda.

Sektionen är indelad i tio utredningsgrupper med placering på olika orter i regionen där huvudorterna är Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Växjö och Kalmar. Fem av grupperna är s.k. ”snabbgrupper” där fokus ligger på utredningar med kortare utredningsprognos, ärenden med snabba tempon. Två av ”snabbgrupperna” är en kombinerad operativ grupp med förmåga att biträda med hämtningar till förhör, husrannsakan, vissa spaningsuppdrag, etc. Övriga grupper, s.k. ”mellangrupper” hanterar ärenden som av olika anledningar ofta kräver längre handläggningstid. Enstaka utredningar drivs i projektform, efter beslut på sektions-, enhets, regional eller nationell nivå. Projektet bemannas då med utredare från både snabb- och mellangrupper. Grupp 10 i Kristianstad är en nyinrättad grupp, en sk. mellangrupp. Grupp 5 i Helsingborg är en s.k snabbgrupp.

Sektionen arbetar digitaliserat och ”papperslöst” i så stor utsträckning som möjligt. Vi använder digitala visualiseringstavlor för varje grupp för att organisera och tydliggöra vårt arbete. Uppföljning av varje utredares ärenden sker regelbundet genom en ärendeavstämning med gruppchefen. Allt detta för att prioritera rätt bland mängden anmälningar som finns, att säkerställa att vi arbetar effektivt och att varje utredare har en rimlig mängd utredningar. Vi jobbar utifrån devisen att samtliga utredningar är gruppens ansvar, varje utredare tilldelas ärenden – men det är gruppens ansvar att de slutförs.

Sektionen har en nära kontakt med åklagarmyndigheten. Varje åklagarkammare inom regionen har en utsedd bedrägeriåklagare för samverkan.

Sektionen arbetar medarbetardrivet och flödesorienterat där vi tillsammans och konstant utvecklar verksamheten, effektiviserar utredningsprocessen och skapar förutsättningar för goda resultat och bra arbetsmiljö.

Nu söker vi dig som vill arbeta som gruppchef vid sektionen för utredning av bedrägeribrott med placering i Kristianstad eller Helsingborg. Anställningen avser en tillsvidareanställning som inspektör alternativt handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. 

Ange i din ansökan den placeringsort ansökan avser. 

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef på Sektionen för utredning av bedrägeribrott, RUE, kommer du att ingå i sektionens ledningsgrupp. Du kommer även att verka som förundersökningsledare och leda den dagliga verksamheten i gruppen. Som gruppchef ska du tillsammans med dina medarbetare arbeta för att brotten utreds och förebyggs på ett effektivt sätt. Du kommer att ha ett nära samarbete med den regionala ärendesamordningen, åklagarkammaren och andra verksamheter såväl internt som externt. Arbetet som gruppchef vid sektionen ställer höga krav på samarbetsförmåga där du skall kunna verka tillsammans med övriga gruppchefer.

Tjänsten som gruppchef på sektionen ställer mycket höga krav på eget ansvar. Arbetet kan vara intensivt och kräver mycket god förmåga att prioritera bland arbetsuppgifterna. Med anledning av det stora ärendeinflödet samt stora balanser finns ett stort krav på struktur och uppföljning.

Som gruppchef på Sektionen för utredning av bedrägeribrott

Ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • verka som förundersökningsledare och leda den dagliga verksamheten i gruppen

 Är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential
 • engagerad, resultatinriktad, motiverad och framtidsorienterad

Kvalifikationer

Har du

 • minst 6 månaders aktuell erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande alternativt annan kompetens som kan likställas
 • polisexamen eller annan för funktionen relevant examen/utbildning
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

Besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmåga att skapa struktur och ordning
 • förmåga att prioritera och samverka

Meriter

 • erfarenhet av verksamhetsområdet
 • erfarenhet av brottsutredning företrädesvis inom bedrägeri
 • förundersökningskompetens
 • erfarenhet av arbete i Excel

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här. 

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Sektionschef Carolina Adler, tfn 010-5616225 alt 0733-483345, carolina.adler@polisen.se.

Fackliga företrädare

SEKO Polisen - Monica Veberg 070 - 549 11 35.

SACO – Kjell Frisdal 070-356 48 71. 

ST - Jörgen Mårtensson, 010-561 81 55.

Fackliga företrädare från Polisförbundet nås genom polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Anställning: som handläggare (civil) eller inspektör (polis)
 • Anställningen avser en tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Placering Kristianstad alternativt Helsingborg. Ange i din ansökan den placeringsort ansökan avser.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd skicka ansökan med epost till ansvarig HR-konsult Katarina Ek katarina.ek@polisen.se (fram tom 12/7) därefter till Linda Eriksson, linda.eriksson3@polisen.se.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2019-08-11!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen